2021. gada budžeta prioritātes – izglītība un labiekārtošana

.

BUDZETS2020 mlŠā gada 23. novembrī Carnikavas novada dome apstiprināja 23 595 931 eiro pašvaldības budžetu 2021. gadam.

Šis gads visā Latvijā un pasaulē bijis īpaši sarežģīts, saskaroties ar nopietniem, nebijušiem pārbaudījumiem un izaicinājumiem. Neraugoties uz to, novadā sākti jauni un turpināti esošie nozīmīgie attīstības projekti. Par spīti sarežģītajai situācijai, nākamā budžeta veidošanā pieņemti nozīmīgi lēmumi, lai veicinātu novada attīstību un lai tiktu īstenoti nelieli attīstības un infrastruktūras uzlabošanas projekti.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa norāda, ka nākamā gada budžets daudzām pašvaldībām ir “izaicinājuma budžets” valdības pieņemto lēmumu dēļ. Izmaiņas pašvaldību budžetos pamatā veido minimālās algas palielināšana un izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodoklī, kas vairāk nekā 70 pašvaldībām nozīmē strauju ieņēmumu kritumu un krasu izdevumu palielinājumu. “Valdība pašvaldībām noņēmusi iedzīvotāju ienākuma nodokli 5% apmērā, un tā rezultātā visas Latvijas pašvaldības, izņemot Pierīgas, savos nākamā gada budžetos izjūt mīnusus, kas svārstās no dažiem līdz pat astoņiem procentiem,” skaidro priekšsēdētāja.

“Labā ziņa ir, ka kovidkrīzes situācijā pašvaldībām būs iespēja aizņemties līdzekļus nozīmīgu infrastruktūras objektu būvniecībai, taču, ņemot vērā, ka pašvaldībām pieaugs izdevumi un samazināsies ieņēmumi, atrast līdzfinansējumu varētu būt ļoti grūti,” turpina D. Mieriņa un norāda, ka aizņēmuma līdzfinansējums samazināts no 25 % līdz 15 %. Līdz ar to pašvaldībām būs nepieciešams mazāk naudas, lai nodrošinātu projektiem nepieciešamo līdzfinansējumu.

Salīdzinot ar Carnikavas novada pašvaldības 2020. gada budžetu, nākamā gada budžeta vērtētie ieņēmumi ir par 19 459 eiro jeb 0,2 % lielāki. Tas saistīts ar to, ka iedzīvotāji izvēlas Carnikavas novadu par savu dzīvesvietu – pieaug deklarēto iedzīvotāju skaits.

Priekšsēdētāja stāsta, ka ir pārskatīti un izvērtēti budžeta ieņēmumi un izdevumi, lai rastu finansējumu investīciju projektiem. “Nākamgad lielākās investīcijas plānotas izglītības jomā. Finiša taisnei tuvojas bērnudārza būvniecība Siguļos, tāpēc no nākamā gada budžeta 766 tūkstoši eiro plānoti būvdarbu pabeigšanai, 200 tūkstošu eiro – aprīkojuma iegādei, 521 tūkstotis eiro – pamatdarba uzsākšanai, tostarp pedagogu algām. Pašvaldība jau šogad par saviem līdzekļiem uzsākusi Baznīcas un Dzirnupes ielas rekonstrukciju, lai uzlabotu ceļu kvalitāti un satiksmi līdz jaunajam bērnudārzam. Otrs lielais izaicinājums izglītības jomā ir daudzus gadus lolotā pamatskolas rekonstrukcija un paplašināšana par nedaudz vairāk nekā 10 miljoniem eiro. Priecē, ka kopējās būvdarbu izmaksas ir par diviem miljoniem mazākas, nekā sākotnēji bijām plānojuši. Līdz nākamā gada beigām būs pārbūvēta pamatskola, kurai taps moderna piebūve lielākam skolēnu skaitam, rekonstruēta sporta zāle un pārbūvēta ēdināšanas un aktu zāle.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, nākamgad tiks īstenoti nelieli, bet novadam ļoti vajadzīgi labiekārtošanas projekti – plānots izbūvēt ceļus, stāvlaukumus, ietves. Izmantojot Eiropas Savienības fondu atbalstu, tiks izbūvēta taka līdz jūrai Garupē un pabeigta šogad iesāktā Lielās ielas virsmas seguma uzlabošana un apgaismojuma izbūve. Ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu tiks veikta Aizvēju ielas dubultās virsmas apstrāde.

Par prioritāro projektu uz nākamo gadu Carnikavas novada dome atzinusi Mangaļu–Eimuru meliorācijas sūkņu stacijas atjaunošanu par 400 tūkstošiem eiro. Šī ir pēdējā neatjaunotā sūkņu stacija novadā. Vecie padomju laika sūkņi tiks nomainīti pret ekonomiskiem, jaudīgiem un moderniem,” stāsta D. Mieriņa un norāda, ka budžetā 715 tūkstoši eiro atvēlēti arī novada centra labiekārtošanai – paredzēts pārbūvēt Stacijas ielas laukumu pie domes, lai paplašinātu stāvlaukumu, izbūvētu velostatīvus un elektroskūteru novietnes, kā arī rekonstruēt Stacijas ielu līdz izbrauktuvei uz P1.

Noklausīties Apvienotās komitejas sēdi, kurā deputāti diskutēja par 2021. gada pašvaldības budžetu, var te: audio 1. daļa, audio 2. daļa
Share on Facebook Tweet