Apstiprināta Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija

.

velesanu komisija 2021Carnikavas un Ādažu novada domes deputātu kopsapulcē apstiprināta Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisija 2021. gada vēlēšanām.
 
Vēlēšanu komisija apstiprināta šādā sastāvā: Ilze Bērziņa, Antra Stradiņa, Antra Meola, Svetlana Lauce, Māris Lazdiņš, Sanita Pundiņa, Rita Rossoha-Sadoviča, Dārta Zaļkalne. Par komisijas priekšsēdētāju ievēlēta Agita Berkmane.

Lēmums pieņemts, pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisijas likuma 1. pantu, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 4. punktu, kā arī Ādažu novada domes un Carnikava novada domes deputātu 2020. gada 14. oktobra kopsapulces lēmumu Nr. ĀND/1-51-2/20/1 “Par Ādažu novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas izveidošanu 2021.gada pašvaldību vēlēšanām”.

Share on Facebook Tweet