Sociālā dienesta sniegtā palīdzība ārkārtējās situācijas laikā

.

Domes eka 2016 800Valdība lēmusi, ka valstī otro reizi tiek izsludināta ārkārtējā situācija līdz 6. decembrim. Tās laikā Carnikavas novada sociālais dienests sniedz palīdzību krīzē nonākušajiem, piedāvājot vairākus pakalpojumus un veicot izmaiņas jau iepriekš sniegtajos.

Sociālā dienesta klātienes pakalpojumi tiek nodrošināti tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās pēc sazināšanās ar sociālo darbinieku pa tālruni 67993101, pirms tam vienojoties par klātienes konsultāciju. Dienas centrs “Pīlādzis” ir slēgts.

Sociālā dienesta pakalpojumi:
- aprūpes mājās pakalpojums nodrošināts līdzšinējā kārtībā, samazinot apjomu, piemēram, produkti no veikala tiek atnesti vienu reizi nedēļā uzturēšanās pie klienta ir īsāka;
- zvanot uz sociālo dienestu, trūcīgās un maznodrošinātās personas un daudzbērnu ģimenes var pieteikties pie dienas zupas;
- Carnikavas pamatskolas skolēnu vecāki, kuru bērni mācās attālināti, var rakstīt sociālajam dienestam adresētu iesniegumu, lai saņemtu ēdināšanas atbalstu naudā uz norādīto bankas konta numuru. Vairāk par to lasiet TE;
- trūcīgās un maznodrošinātās personas sociālajā dienestā var bez maksas saņemt sejas maskas.
 
Aicinām iesniegumu sociālajam dienestam iesniegt attālināti, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla Latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei” vai ar elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus nosūtīt uz domes e-pasta adresi vai sūtīt pa pastu vai nogādāt pašvaldībā, kur pie domes ēkas ieejas ir speciāli izvietota pastkastīte dokumentu iesniegšanai.
 
Sociālais dienests aicina gados jaunākos iedzīvotājus pievērst uzmanību kaimiņos dzīvojošajiem senioriem, palīdzēt viņiem, vai ziņot sociālajam dienestam pa tālruni 67993101 vai e-pasta adresi .
Share on Facebook Tweet