Carnikavas novada domes un pašvaldības iestāžu darbalaiks ārkārtējās situācijas laikā

.

Dome vasara1Atgādinām, ka ārkārtējās situācijas laikā dome klientus klātienē nepieņem, bet p/a "Carnikavas Komunālserviss" - tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Ar domi var sazināties elektroniski un telefoniski, tāpēc aicinām iepazīties ar domes, iestāžu un struktūrvienību kontaktinformāciju ārkārtējās situācijas laikā.
 
Ārkārtējās situācijas laikā Carnikavas novada dome un atsevišķas pašvaldības iestādes klientus klātienē pieņem tikai pēc pieraksta. Aicinām ar pašvaldību sazināties telefoniski vai elektroniski, bet domei adresētos iesniegumus iesniegt elektroniski, papīra formātā pa pastu vai iemetot pastkastītēkas atrodas pie domes ēkas Stacijas ielā 5 Carnikavā.
 
CARNIKAVAS NOVADA DOME
Klientus klātienē nepieņem!
Saziņa: 67993814,
Domei adresētos iesniegumus varat iesniegt:
- elektroniski, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla Latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”,
-ar elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus sūtīt uz ,
- papīra formātā sūtīt pa pastu vai nogādāt pašvaldībā, kur pie ieejas domes ēkā Stacijas ielā 5 Carnikavā ir speciāli izvietota pastkastīte dokumentu iesniegšanai.
 
CARNIKAVAS VIENOTAIS VALSTS UN PAŠVALDĪBAS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Klientus klātienē nepieņem!
Saziņa: 29840610, 22013888, 29124828,
Atsevišķos gadījumos var sarunāt klātienes konsultāciju.
 
P/A “CARNIKAVAS KOMUNĀLSERVISS”
Klientu apkalpošana klātienē tikai pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.30 (pārtraukums 12.00–12.30).
Saziņa: 67993705,
Aģentūrai adresētos iesniegumus varat iesniegt:
- elektroniski, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla Latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”,
- ar elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus vai aizpildītu pakalpojuma pieteikuma veidlapu ar nepieciešamajiem pielikumiem sūtīt uz ,
- papīra formātā nogādāt aģentūras birojā Stacijas ielā 7 Carnikavā, kur pie ieejas novietota pastkastīte iesniedzamajiem dokumentiem vai pa pastu.
 
SOCIĀLAIS DIENESTS
Klientu apkalpošana pēc iepriekšējas pieteikšanās!
Saziņa: 67993101,
Sociālajam dienestam adresētos iesniegumus varat iesniegt:
- elektroniski, izmantojot valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla Latvija.lv pakalpojumu “Iesniegums iestādei”,
-ar elektronisko parakstu parakstītus iesniegumus sūtīt uz ,
- papīra formātā sūtīt pa pastu vai nogādāt pašvaldībā, kur pie ieejas domes ēkā Stacijas ielā 5, Carnikavā ir speciāli izvietota pastkastīte dokumentu iesniegšanai.
 
BŪVVALDE
Klientus klātienē nepieņem!
Būvvaldei adresētos iesniegumus varat iesniegt:
- ar elektronisko parakstu parakstītus sūtīt uz
- papīra formātā nogādāt pašvaldībā, kur pie ieejas domes ēkā Stacijas ielā 5 Carnikavā ir speciāli izvietota pastkastīte dokumentu iesniegšanai.
Saziņa:
- teritorijas plānošanas jautājumi, zemes ierīcība, īpašumu apgrūtinājumi,
nekustamā īpašuma atļautā izmantošana 20237346;
- būvju pieņemšana ekspluatācijā, būvatļauju pagarināšana, pārreģistrēšana 27839720, 67993428;
- nekustamā īpašuma jautājumi 20236813.
 
PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Saziņa: 22006686, , Mobio.lv, ja nav pieejams mobilais tālrunis, var izmantot namruni, kas uzstādīts pie ēkas ieejas Stacijas ielā 7 Carnikavā (visu diennakti).
Pašvaldības policijai adresētos iesniegumus varat iesniegt:
- papīra formātā nogādāt pašvaldībā, kur pie ēkas ieejas Stacijas ielā 7 Carnikavā ir speciāli izvietota pastkastīte dokumentu iesniegšanai.
 
BĀRIŅTIESA
Klientu apkalpošana pēc iepriekšējas pieteikšanās!
Saziņa: 67993787, .
 
IZGLĪTĪBAS IESTĀDES
Carnikavas pamatskola
1.-4. klasei mācības notiek klātienē;
5.-9. klašu skolēniem mācības notiek attālināti;
Saziņa: ,
Direktors (Raivis Pauls) 26344247,
Par mācībām (Eva Odziņa) 26438896,
Par tehnoloģijām (Uldis Lāss) 25765962,
Par interešu izglītību (Ineta Rītiņa) 26464698,
Ar klašu audzinātājiem un pedagoģisko personālu – e-klasē.
 
PII “Riekstiņš”
Bērnudārzs darbojas ierastajā režīmā, ievērojot piesardzības pasākumus.
Saziņa: 67993671, 67993690, .
 
PII “Piejūra” (grupiņa “Pasaciņa”)
Bērnudārzs darbojas ierastajā režīmā, ievērojot piesardzības pasākumus.
Saziņa: 26389606, .
 
Carnikavas Mūzikas un mākslas skola
Mācības notiek gan klātienē, gan attālināti. Individuālās mācību stundas notiek klātienē, bet grupu stundas – daļēji attālināti, daļēji klātienē (konsultāciju veidā pēc precīzi norādīta individuālo stundu apmeklējuma grafika). Precizēta informācija tiek sniegta CMMS e-klasē.
Saziņa: 29231417, .
 
SPORTA STRATĒĢIJAS NODAĻA
Carnikavas pamatskolas sporta pulciņu nodarbības notiek klātienē ārā un attālināti.
No 9. novembra sporta nodarbības ārā vienlaicīgi tiek organizētas 10 audzēkņiem. Informācija par nodarbību laikiem, norises vietām un audzēkņu sadalījumu pa grupām pieejama pie sporta grupu treneriem.
Sporta komandu nodarbības klātienē ir atceltas, audzēkņi darbojas attālināti pēc individuāla plāna.
Saziņa: 28662982, (vadītājs).
 
TAUTAS NAMS “OZOLAINE”
Atcelti visi klātienē notiekošie publiskie kultūras pasākumi.
Amatiermākslas kolektīvi (kori, orķestri, tautas mūzikas ansambļi, deju u.c. tautas mākslas kolektīvi) mēģinājumu procesu turpina īstenot attālināti vai klātienē tikai individuāli (izņemot personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā).
Saziņa: 26378644, .
 
CARNIKAVAS NOVADPĒTNIECĪBAS CENTRS
Aicinām vizīti pieteikt iepriekš, jo centru apmeklēt varēs tikai vienas mājsaimniecības locekļi vai individuāli.
Darbalaiks: no trešdienas līdz piektdienai 10.00-16.00, sestdien, svētdien 11.00-15.00.
Saziņa: 29128086, (vadītāja).
 
TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
Klientu apkalpošana pēc iepriekšējas pieteikšanās no 14. decembra!
Saziņa: 29326285, .
 
CARNIKAVAS NOVADA BIBLIOTĒKA
Grāmatu izsniegšana un nodošana pēc iepriekšējas pieteikšanās no pirmdienas līdz ceturtdienai!
Saziņa: 67993181, 29505867, 20231042, , .
 
DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Klientu apkalpošana pēc iepriekšējas pieteikšanās!
Saziņa: 28356344, (vadītāja).
Share on Facebook Tweet