Dome lemj par ēdināšanas pabalstu piešķiršanu skolēniem un sejas masku izsniegšanu trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem

.

maska unsplash 1Dome pieņēmusi grozījumus saistošajos noteikumos “Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā”, kas paredz bez maksas izsniegt mutes un deguna maskas trūcīgām un maznodrošinātām personām, savukārt Carnikavas pamatskolas skolēniem piešķirt ēdināšanas pabalstu laikā, kad notiek attālinātās mācības.

Lai skolēnu vecākiem būtu finansiāli vieglāk nodrošināt bērniem pusdienas, dome lēmusi, ka turpmāk Carnikavas pamatskolas skolēni, kuri mācās attālināti un neēd skolas nodrošinātās pusdienas, saņems ēdināšanas pabalstu. Tā apmērs vienam 1.–4. klašu izglītojamajam ir 1,42 eiro dienā, 5.–9. klašu izglītojamajam – 2,06 eiro.

Ēdināšanas pabalsta saņemšanai vienam no izglītojamā vecākiem jāiesniedz Carnikavas novada pašvaldības sociālajam dienestam adresēts iesniegums, kas noformēts atbilstoši Iesniegumu likuma prasībām, papildus norādot izglītojamā vārdu, uzvārdu, informāciju par klasi, kurā bērns mācās, vecāka tālruņa numuru un bankas konta numuru, uz kuru pārskaitāms pabalsts.

Aicinām iesniegumu domei iesniegt elektroniski, izmantojot portālu Latvija.lv vai ar drošu elektronisko parakstu to sūtīt uz e-pastu . Papīra formātā iesniegumu var atstāt pastkastītē pie domes ēkas Stacijas ielā 5 Carnikavā vai sūtīt pa pastu uz adresi Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV–2163.

Epidemiologi uzsver – lai pasargātu sevi un līdzcilvēkus no vīrusa Covid-19 infekcijas izplatības, nepieciešams lietot mutes un deguna aizsegu. Līdz 6. novembrim Latvijā noteikta obligātā prasība lietot sejas un mutes masku sabiedriskajā transportā un publiskās vietās, taču trūcīgajiem un maznodrošinātajiem personīgo aizsardzības līdzekļu iegāde var būt apgrūtinoša vai pat neiespējama. Tādēļ pašvaldība pieņēmusi grozījumus saistošajos noteikumos, lai maznodrošinātām un trūcīgām personām sniegtu palīdzību šo aizsarglīdzekļu nodrošināšanai.

Lai saņemtu mutes un deguna masku, personai jāvēršas sociālajā dienestā. Katrai trūcīgai vai maznodrošinātai personai, vai katram trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes loceklim tiek izsniegta viena maska dienā.

Sociālais dienests mutes un deguna maskas izsniegs un ēdināšanas pabalstu piešķirs līdz brīdim, kad tiks atcelti Ministru kabineta noteikumi par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Foto - Unsplash

Share on Facebook Tweet