Carnikavas novada dome aicina pieteikties uz Administratīvās komisijas locekļu (4) un komisijas locekļa/sekretāra (1) amata vietām.

.

Carnikavas novada dome aicina pieteikties uz Administratīvās komisijas locekļu (4) un komisijas locekļa/sekretāra (1) amata vietām. 

 

Administratīvās komisijas galvenie uzdevumi:

- izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas;  

- kontrolēt un nodrošināt administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu izpildi;

- sniegt priekšlikumus juridiskām un fiziskām personām par izdarīto administratīvo pārkāpumu cēloņu un to veicinošo apstākļu novēršanu;

- informēt sabiedrību par Administratīvās komisijas pieņemtajiem lēmumiem;

- sagatavot Carnikavas novada domes lēmumu projektus jautājumos, kas ir Administratīvās komisijas kompetencē.

Prasības pretendentei/am:

-   vēlama augstākā izglītība, sekretāram – juridiskā;

-   pieredze tiesību aktu pārzināšanā;

-   stresa noturība;

-   labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta.

 Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu: , vai personīgi iesniegt pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā   Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov. līdz  2013. gada 10.jūlijam.  Tālrunis uzziņām: 67993545.

Share on Facebook Tweet