Līdz 15.oktobrim aicinām pieteikt kandidātus Carnikavas novada Atzinības raksta saņemšanai

.

Atzinibas raksti 1024Mūsu spēks un lepnums ir mūsu cilvēki – viņu darbi, idejas, radītās vērtības, godprātīgi un aizrautīgi paveiktais darbs, sniegtais atbalsts un iedvesma, labestība, labdarība un daudzas citas brīnišķīgas īpašības, par ko varam pateikties saviem līdzcilvēkiem. Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu, Carnikavas novada pašvaldība vēlas pateikties un paust atzinību cilvēkiem un/vai uzņēmumiem, kuru devumu augstu vērtē mūsu novadnieki.

Carnikavas novada dome aicina līdz šā gada 15. oktobrim pieteikt kandidātus Carnikavas novada pašvaldības apbalvojuma – Atzinības raksta – saņemšanai.

Atzinības raksts tiek piešķirts saskaņā ar Carnikavas novada pašvaldības Atzinības raksta nolikumu. Tas dibināts, lai privātpersonām, pašvaldības darbiniekiem un pašvaldības mākslinieciskajiem kolektīviem izteiktu pašvaldības atzinību nozīmīgās dzīves vai darba jubilejās, kā arī pateiktos par atbalstu vai iesaistīšanos novada attīstīšanā un popularizēšanā vai par sasniegumiem savā nozarē.

Kam tiek piešķirts Atzinības raksts

Carnikavas novadā deklarētajām fiziskajām personām:
- lai izteiktu atzinību nozīmīgā jubilejā;
- par finansiālu vai cita veida atbalstu vai iniciatīvu Carnikavas novada attīstībā un popularizēšanā;
- par iesaistīšanos novada kultūras, sporta un sabiedriskās dzīves attīstīšanā.

Carnikavas novadā reģistrētām juridiskām personām un Carnikavas novada pašvaldības mākslinieciskajiem kolektīviem:
- par sasniegumiem savā nozarē;
- par finansiālu vai cita veida atbalstu Carnikavas novada attīstībā un popularizēšanā;
- par iesaistīšanos novada kultūras, sporta un sabiedriskās dzīves attīstīšanā.

Citām fiziskām un juridiskām personām:
- par finansiālu vai cita veida atbalstu vai iniciatīvu Carnikavas novada attīstībā un popularizēšanā;
- par iesaistīšanos novada kultūras, sporta un sabiedriskās dzīves attīstīšanā.

Pašvaldības darbiniekiem:
- par īpaši nozīmīgiem sasniegumiem savas profesionālās darbības jomā,
- par iesaistīšanos novada kultūras, sporta un sabiedriskās dzīves attīstīšanā.

Ierosinājumus par Atzinības raksta piešķiršanu ir tiesīgi iesniegt Carnikavas novada domes deputāti, pašvaldības iestāžu vadītāji, Carnikavas novada iedzīvotāji un Carnikavas novadā reģistrētu juridisku personu amatpersonas.

Ierosinājumā par apbalvojuma pretendentu sniedzamās ziņas

Fiziskai personai:
- vārds, uzvārds, amats vai nodarbošanās, dzīves gaitas apraksts;
- nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu.
Juridiskai personai:
- pilns juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā vai pastāvīgās
- darbības vietas adrese;
- darbības virziens un nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvojuma piešķiršanu.

Ierosinājumus par apbalvojuma piešķiršanu aicinām iesniegt Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas centrā Stacijas ielā 5 Carnikavā vai elektroniski, autorizējoties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv un sniedzamās ziņas izklāstot brīvas formas iesniegumā Carnikavas novada domei.

Jūsu ierosinājumus izskatīs Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēdē 19. oktobrī, bet lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu pieņems Carnikavas novada dome.
Atzinības rakstus pasniegs svinīgā pasākumā Carnikavā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā 2020. gada 18. novembrī.
Share on Facebook Tweet