Carnikavas un Ādažu novada pašvaldība aktualizēs Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju

.

dome ieeja 80194Carnikavas novada pašvaldība sadarbībā ar Ādažu novada pašvaldību sāk Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2037. gadam aktualizāciju.
 
Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, sākot ar 2021. gada 1. jūliju Ādažu novada administratīvajā teritorijā ietilps divas teritoriālās vienības – esošais Ādažu novads un esošais Carnikavas novads. Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā pašvaldības dome varētu uzsākt pildīt savas funkcijas un uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nepieciešams aktualizēt jaunā Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021.–2037. gadam – ilgtermiņa plānošanas dokumentu, kurš dod stratēģisko ietvaru novada attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādei.
 
Šā gada 23. septembra domes sēdē Carnikavas novada dome lēma apstiprināt Ādažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes darba uzdevumu un laika grafiku, un darbam pie stratēģijas aktualizācijas deleģēt Carnikavas novada pašvaldības darbiniekus.
 
Stratēģijas izstrādes termiņš ir līdz 2020. gada decembrim.
Share on Facebook Tweet