Amatā atjauno izpilddirektoru, kurš pret darbiniekiem vērsies ar necenzētiem vārdiem

.

stacijas 5 8002013.gada 1.jūlijā, izpildot tiesas spriedumu, Carnikavas novada domē izpilddirektora amatā atjaunots Raimonds Garenčiks, kurš ar deputātu pieņemto lēmumu 2010.gadā tika atbrīvots no pienākumu pildīšanas par necenzētu vārdu lietošanu.
 
2010.gada 3.septembra domes sēdē deputātu vairākums nolēma atbrīvot no amata toreizējo Carnikavas novada domes izpilddirektoru R.Garenčiku par virkni pārkāpumu, tostarp necenzētu vārdu lietošanu pret pašvaldības iestādes darbiniekiem. Tādējādi ar domes lēmumu tika apstiprināts, ka toreiz amatā esošā izpilddirektora rīcība nav savienojama ar labas pārvaldības principiem un ētikas normām.
 
„Deputātu vairākums 2010.gadā ir darījis zināmu, ka nevēlas kopā strādāt ar uzticību zaudējušu izpilddirektoru. Savukārt no saņemtā tiesas sprieduma izriet, ka tiesai šis apstāklis ir mazsvarīgs. Sanāk, ka tiesa valstī ir radījusi precedentu – valsts amatpersonas var lamāties uz pašvaldības iestādes darbiniekiem, par to nenesot nekādu atbildību," saka Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.
 
R.Garenčiks 2010.gadā vērsās ar prasību tiesā pret Carnikavas novada domi par tiesisko attiecību uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, un šī prasība pirmās instances, kā arī apelācijas instances tiesā tika noraidīta. Vēlāk Augstākās tiesas Senāts, izskatot lietu kasācijas kārtībā, to nosūtīja jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā, kura šī gada 26.jūnijā nolēma prasību apmierināt daļēji.
 
Pilns tiesas spriedums būs pieejams 10.jūlijā, un Carnikavas novada dome to pārsūdzēs kasācijas kārtībā. „Tas nav pieņemami, ka tiesa šo šķietami vienkāršo jautājumu ir skatījusi divus gadus un deviņus mēnešus. Par to, ka tiesa nav spējusi šo lietu izskatīt saprātīgā termiņā, pašvaldībai ir jāmaksā," saka D.Jurēvica. Tāpēc novada dome vērsīsies ar sūdzību Tieslietu ministrijā.
 
Viņa stāsta, ka pēc pilna sprieduma saņemšanas novada dome arī apsvērs iespēju vērsties Satversmes tiesā jautājuma risināšanai, kas saistīts ar pretrunu novēršanu likumā „Par pašvaldībām" un Darba likumā attiecībā par procedūru, kādā notiek izpilddirektora rīcības izvērtēšana un atbrīvošana no darba.
 
R.Garenčiks šī gada 1.jūlijā ir atjaunots darbā, un viņam izmaksāta vidējā izpeļņa par darba piespiedu kavējumu laikā no 2010.gada 14.septembra līdz 2013.gada 12.jūnijam Ls 31 260,41 apmērā, veicot likumā paredzēto nodokļu atskaitījumu.
 
S.Baltruka
Share on Facebook Tweet