Par domes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēta Daiga Jurēvica

.

Daiga ieveleta 50020.jūnijā notika pirmā jaunā sasaukuma domes sēde, kurā par Carnikavas novada domes priekšsēdētāju atklātā balsojumā atkārtoti tika ievēlēta Daiga Jurēvica.
 
Sēdē domes priekšsēdētaja amatam tika izvirzīti divi kandidāti – Daiga Jurēvica un Imants Krastiņš. Daigas Jurēvicas kandidatūru atbalstīja 11 deputāti (Genovefa Kozlovska, Roberts Raimo, Pjotrs Špakovs, Daiga Jurēvica, Rolands Laveiķis, Ilze Tjarve, Edgars Sliede, Eva Odziņa, Daiga Kalnbērziņa, Eduards Burģelis, Eduards Bogdanovs), savukārt Imantu Krastiņu – 4 deputāti (Arta Deniņa, Imants Krastiņš, Kristaps Bergmanis, Ilze Vilka).
 
Jaunās domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica deputātiem izteica pateicību par atbalstu, kā arī aicināja uz sadarbību, lai kopīgi īstenotu dažādas idejas novada attīstībai.
 
Šajā domes sēdē tika ievēlēta arī domes priekšsēdētājas vietniece, par ko atkārtoti ar iepriekš uzskaitīto 11 deputātu atbalstu kļuva Genovefa Kozlovska. Četri deputāti atbalstīja otru šim amatam izvirzīto kandidatūru – Artu Deniņu.
 
Deputati kopbilde 800
 
Tāpat deputāti arī lēma par trīs komiteju sastāvu, un saskaņā ar vienbalsīgi pieņemto lēmumu:
- Izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejā darbosies šādi deputāti: Genovefa Kozlovska, Roberts Raimo, Eva Odziņa, Daiga Kalnbērziņa, Eduards Bogdanovs, Ilze Vilka, Arta Deniņa.
- Attīstības, labiekārtošanas un komunālo jautājumu komitejā darbosies šādi deputāti: Pjotrs Špakovs, Rolands Laveiķis, Ilze Tjarve, Edgars Sliede, Arta Deniņa, Imants Krastiņš, Eduards Burģelis.
- Finanšu un budžeta komitejā darbosies šādi deputāti: Daiga Jurēvica, Genovefa Kozlovska, Pjotrs Špakovs, Ilze Tjarve, Edgars Sliede, Daiga Kalnbērziņa, Kristaps Bergmanis, Eduards Burģelis, Imants Krastiņš.
 
Vairāk informācijas:
Sandra Baltruka
Preses sekretāre
E-pasts:
Share on Facebook Tweet