Gaujā ielaisti 3 miljoni nēģu mazuļu

.

Negi14Lai papildinātu nēģu krājumus, pagājušajā nedēļā Gaujā tika ielaisti aptuveni 3 miljoni nēģu mazuļi.
 
Carnikavas novada pašvaldības pārstāvji sadarbībā ar zivju audzētavas „Brasla" speciālistiem 4.jūnijā Gaujas upē posmā no Siguldas līdz Murjāņiem ielaida iepriekš mākslīgi pavairotos nēģu kāpurus. Katrs no tiem bija aptuveni viena milimetra resnumā un nepilna centimetra garumā.
 
„Ņemot vērā to, ka valsts programmas ietvaros līdzekļi šo zivju mazuļu atražošanai katru gadu samazinās, jau laikus domājam par to, kā papildināt zivju populāciju Gaujā," saka Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.
 
Kā jau ziņots, novada dome šim mērķim pagājušā gada nogalē piešķīra 3623,95 latu – tie ir līdzekļi, kurus pašvaldība par zvejas tiesību iznomāšanu ir ieņēmusi no novada zvejniekiem un novirzījusi nēģu kāpuru pavairošanai un ielaišanai Gaujā.
 
„Nēģis ir mūsu novada simbols un lepnums, un divas mūsu novada zvejnieku brigādes nēģu zveju piekopj vēl aizvien. Šādi mēs veicinām, lai šo Carnikavas novadam raksturīgo uzņēmējdarbības formu varētu saglabāt un attīstīt arī nākotnē," skaidro D.Jurēvica.
 
Speciālisti stāsta, ka tagad Gaujā ielaistie nēģu kāpuri trīs gadus pavadīs upē, pēc tam migrēs uz jūru, kur atkal barosies pāris gadu, lai pēc tam atgrieztos nārstot Gaujā. Tā kā viens nēģis izaug aptuveni 6 – 7 gadu laikā, kādu no šogad upē ielaistajiem nēģiem būs iespējams baudīt ap 2020.gadu.
 
Gaujā ielaistie nēģu kāpuri tika mākslīgi pavairoti zivju audzētavā „Brasla" – vispirms tika veikta nēģu ikru slaukšana, tad ikri tika ievietoti speciālos aparātos, kas nodrošināja to inkubāciju. Vēlāk no ikriem izšķīlās kāpuri, kuri nobriestot sasniedza stadiju, kad ir spējīgi ierakties smiltīs, un tad tie tika ielaisti Gaujas upē.
 
 
S.Baltruka
Share on Facebook Tweet