Iedzīvotājiem iespēja saņemt "Latvenergo" elektrības norēķinu karti

.

Latvenergo norekinu karteAS „Latvenergo" elektrības norēķinu karti Ls 53,70 vērtībā vairākas iedzīvotāju grupas var saņemt Carnikavas novada pašvaldības sociālajā dienestā.
 
Ja iepriekš nav piešķirta neviena AS „Latvenergo" norēķinu karte, to var saņemt:
- Trūcīgās ģimenes ar bērniem,
- Ģimenes ar bērniem – invalīdiem,
- Ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem bērniem,
- Maznodrošinātās ģimenes ar bērniem,
- Ģimenes, kurās ir bērni, kas slimo ar celiakiju,
- Ģimenes ar jaundzimušajiem (bērni, kas dzimuši sākot ar 2013. gada 1. janvāri),
- Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenes, kurās ir bērni,
- Nepilnās ģimenes, kurās zaudēts kāds no apgādniekiem vai viens no vecākiem audzina bērnu viens,
- Ģimenes ar bērniem, kurās kāds no vecākiem ir invalīds.
 
Ja iepriekš ir saņemta ne vairāk kā viena AS „Latvenergo" elektrības norēķinu karte, to var iegūt daudzbērnu ģimenes (kuras nav saņēmušas papildu 2400 kWh pēc Starta tarifa).
 
Sociālais dienests informē, ka tās iedzīvotāju grupas, kuras ir tiesīgas saņemt šīs kartes, nosaka AS „Latvenergo", un šobrīd sociālā dienesta rīcībā ir vēl 28 kartes.
Share on Facebook Tweet