Uzņēmums izmanto eiro ieviešanu, lai iedzīvotos uz pašvaldību rēķina

.

EiroSaistībā ar eiro ieviešanu Latvijā no nākamā gada 1.janvāra arī Carnikavas novada pašvaldībā informācijas sistēmas ir jāpielāgo jaunajai valūtai, kā to nosaka likums. Uzņēmums SIA „ZZ Dats" par programmu pielāgošanu eiro dažādām pašvaldībām piestādījis ievērojami atšķirīgas tāmes par vienu un to pašu darba apjomu.

Tā, piemēram, Jelgavai pašvaldību vienotajā sistēmā ietilpstošo programmu pielāgošana eiro valūtai izmaksās aptuveni 3 500 LVL, Valmieras pilsētai – aptuveni 5000 LVL, bet lielajām pilsētām, tostarp Rīgai – aptuveni 3000 LVL.

Savukārt Carnikavas novadam SIA „ZZ Dats" par šo programmu pielāgošanas darbiem pieprasa vairāk nekā trīs reizes lielāku summu – 11 422,40 LVL.

„Tas nav pieļaujami, ka viens uzņēmums, kuram līdzvērtīgu konkurentu tirgū šobrīd nav, var šādi būtībā šantažēt pašvaldības, nosakot tādu maksu par pakalpojumu, kādu tas vēlas. Faktiski, loģiska pamatojuma tam nav," saka Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica. Turklāt viņa norāda, ka bez iepirkuma procedūras veikšanas pašvaldība nedrīkst noslēgt līgumu ar uzņēmumu par summu, kādu pieprasa SIA „ZZ Dats".

Par „šantāžas" cienīgo gājienu no uzņēmuma SIA „ZZ Dats" puses Carnikavas novada dome ir informējusi Latvijas Pašvaldības Savienību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), kā arī Finanšu ministriju (FM).

Šī gada 27.martā notika sanāksme, kurā uzņēmuma SIA „ZZ Dats" valdes loceklis M.Ziema tikās ar FM Eiro biroja, VARAM, Valsts zemes dienesta un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvjiem. Sanāksmes protokolā teikts, ka M.Ziema nevienlīdzīgo pieeju pašvaldībām skaidro sekojoši: „Pašvaldības ir sadalītas grupās pēc to labvēlības attiecībā pret SIA „ZZ Dats", kas attiecīgi atsaucas uz pakalpojumu izmaksām konkrētām pašvaldībām. Divas pašvaldības – Jēkabpils pilsēta un Carnikavas novads – ir definētas kā nelabvēlīgas".

Savukārt, skaidrojot radušos situāciju Carnikavas novada domei, SIA „ZZ Dats" savā vēstulē norāda, ka izmaksu kalkulāciju uzņēmums veicis, balstoties uz Carnikavas novada domes iepirkuma „Elektronisko pakalpojumu programmatūras izstrāde un ieviešana Carnikavas novada pašvaldības vajadzīgām" uzvarētāja SIA „Odo" speciālistu stundas likmi.

Šis iepirkums ir saistīts ar jaunu elektronisko pakalpojumu ieviešanu Carnikavas novadā iedzīvotāju ērtībām, un tajā pamatoti neuzvarēja SIA „ZZ Dats", bet gan uzņēmums SIA „Odo", kurš piedāvāja pakalpojumu izstrādāt, izmantojot open source software jeb atvērtā koda programmatūru. Izvēloties atvērtā koda programmatūru, iespējams būtiski samazināt risku nākotnē būt atkarīgiem no programmatūras uzturētājiem, kā arī tā dodot iespēju ilgtermiņā ietaupīt līdzekļus.

Nākas secināt, ka iemesls, kāpēc SIA „ZZ Dats" nav uzvarējis minētajā iepirkumā, ir pamats tam, kamdēļ Carnikavas novadam tagad par eiro pielāgošanas pakalpojumu piestādīts vairāk nekā trīskārt lielāks rēķins kā citām pašvaldībām.

„Tas nav pieļaujami, ka uzņēmums izmanto eiro ieviešanu, lai iedzīvotos uz pašvaldību rēķina," saka D.Jurēvica.

Minētās programmas pašvaldības darbinieki ikdienā izmanto nekustamā īpašuma nodokļa un sociālo pabalstu administrēšanai, kā arī administratīvo sodu uzskaitei, un, kā to nosaka „Eiro ieviešanas kārtības likums" tās ir jāpielāgo eiro valūtai.

Jautājums paliek atklāts – ko darīt tālāk? Kā rīkoties situācijā, kad ikdienā izmantojamās programmas ir jāpielāgo eiro, un to veic viens uzņēmums, kurš pakalpojuma cenu pašvaldībām nosaka „pēc to labvēlības attiecībā pret SIA „ZZ Dats"?

 

Vairāk informācijas:
Sandra Baltruka
Carnikavas novada domes preses sekretāre
E-pasts:

Share on Facebook Tweet