Lauksaimniekiem iespēja saņemt platību atbalsta maksājumu

.

Lauksaimnieki platibu atbalsts 500Lauksaimnieki, kuri apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi, Lauku atbalsta dienestā (LAD) var iesniegt iesniegumus platību atbalsta maksājumu saņemšanai. 

Iesniegumu veidlapas, lauku bloku kartes un informatīvo materiālu LAD klienti varēs saņemt tajā reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, kurā 2012. gadā tika iesniegts platību maksājumu iesniegums.

Provizoriski pieteikšanās sāksies aprīļa sākumā. Ja vēl neesat LAD klients, bet vēlaties saņemt atbalsta maksājumus, varat vērsties Lauku atbalsta dienestā vai pie lauksaimniecības konsultantes Ingūnas Vimbas Carnikavas novada domē.

Ja vēlaties 2013. gada iesniegumu veidlapu un lauku bloku kartes saņemt Carnikavas novada domē, lūdzu iepriekš pieteikties līdz šī gada 10. aprīlim pie Ingūnas Vimbas, zvanot pa tālr. 26602615, 2643642 vai 67992362, vai arī rakstot uz e-pastu: . Piesakoties ir nepieciešams Jūsu LAD klienta numurs.

Aizpildīts iesniegums un bloku kartes ar precīzi iezīmētām platībām LAD jāiesniedz līdz 2013.gada 15. maijam. Dokumenti tiks pieņemti arī līdz 1. jūnijam, piemērojot atbalsta samazinājumu 1% apjomā par katru nokavēto darba dienu.

Pieteikuma veidlapu iespējams aizpildīt papīra formātā, kā arī, lai taupītu klientu laiku un izvairītos no neprecizitātēm pieteikumu aizpildīšanā, LAD aicina izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS), kas ļauj ne tikai iesniegt tiešo maksājumu iesniegumu elektroniski, bet arī sekot līdzi saņemtajām atbalsta summām.

I.Vimba

Share on Facebook Tweet