Atbildīgie dienesti gatavi pretplūdu pasākumiem

.

Dzelzcela tilts puse 800Šī gada 21.martā notika Carnikavas novada Civilās aizsardzības komisijas (CAK) sēde, kurā piedalījās 13 CAK locekļi un Zemessardzes 19.bataljona virsleitnante I. Stivriņa.

Komisijas sēdē tika apspriesta situācija Gaujā, prognozējamais palu periods, kā arī jautājumi par preventīvajiem pasākumiem novadā iespējamo plūdu gadījumā, tai skaitā arī par ledus spridzināšanu (nepieciešamības gadījumā) un darbībām, kuras būtu jāveic cilvēku un viņu īpašumu glābšanai iespējamo plūdu gadījumā.

Šobrīd ūdens līmeņrādītāja skala Carnikavā pie dzelzceļa tilta ir ieskauta ledus krāvumos, kas Gaujas kreisajā krastā sasniedz metra augstumu, tāpēc ūdens līmeņa augstums skalā nav nolasāms. Gaujas labais krasts ir bez ledus seguma.

Ūdens bez ledus seguma ir arī pie Gaujas ietekas jūrā. Šāda situācija saglabājusies no 10. marta, kad, uznākot lielam augstuma periodam, naktīs temperatūra pazeminājās līdz -15 grādiem.

Komisijas sēdē tika pieņemts lēmums:
- Saskaņā ar izmaiņām dabā ik nedēļu sniegt informāciju iedzīvotājiem par situāciju Gaujā pašvaldības mājas lapā;
- 24 stundu garumā ik dienas nodrošināt pastiprinātu kontroli ūdens līmeņa stāvoklim visās novada ūdenstilpēs.

Pašvaldības mājas lapā ir izveidota jauna sadaļa "Pretplūdu pasākumi novadā 2013", kur būs pieejama aktuālā informācija par izmaiņām situācijā Gaujas upē.

Aicinām visus iedzīvotājus, kas dzīvo iespējamo plūdu teritorijās, pašiem aktīvi sekot pārmaiņām dabā, jau savlaicīgi saviem spēkiem nodrošināt īpašuma aizsardzību pret plūdiem, būt informētiem par to, kur jāzvana gadījumā, ja pārsteidz plūdi utt.

Carnikavas pašvaldības diennakts tālrunis 22006686

Civilās aizsardzības komisijas locekle D.Liepkalne
(tālr. 26467758)

Share on Facebook Tweet