Publiskā apspriede par zivju produkcijas ražotnes ēkas jaunbūvi „Saulziedos"

.

Zivju produkcijas razotne bildePamatojoties uz Carnikavas novada domes 20.02.2013 sēdes lēmumu (protokola Nr. 3, § 32.), publiskai apspriešanai tiek nodota būvniecības iecere „Zivju produkcijas ražotnes ēkas jaunbūve" „Saulziedos", Carnikavas novadā.

Ierosinātājs: SIA „Sudrablīnis", reģ. Nr. 40003493082, A.Dombrovska iela 23, Rīga, LV-1015, atbildīgā persona – valdes loceklis Aivars Līnis, tel., 67353070.

Projektētājs: SIA „ADS geometrical", Tadaiķu iela 8/2-5, Rīga, LV-1004, reģ. Nr. 40003843263; atbildīgā persona – valdes loceklis Andrejs Staris; tel. 29180474.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 25.03.2013. līdz 22.04.2013.

Iepazīties ar informatīvajiem materiāliem par būvniecības ieceri un rakstiskas atsauksmes (Aptaujas lapas), kā arī priekšlikumus var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz šī gada 22.aprīlim Carnikavas novada domes klientu apkalpošanas centrā Carnikavā, Stacijas ielā 5 darba laikā (tālr. 67993814) vai Carnikavas novada Būvvaldē, Carnikavā, Stacijas ielā 5, pieņemšanas laikos pirmdienās un ceturtdienās 8:00 – 12:00 un 12:30 – 17:30 (tālr. 67993428).

Aptaujas lapas var saņemt Carnikavas novada Būvvaldē, Carnikavā, Stacijas ielā 5 vai lejupielādēt www.carnikava.lv sadaļā „Sabiedriskās apspriedes".

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 04.04.2013. plkst. 18:00 Carnikavas novada alternatīvās aprūpes centrā „Pīlādzis", Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Informatīvā tālruņa numurs uzziņām par pašvaldības domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem – 67993428.

Saulziedi karte

Noderīga informācija:
APTAUJAS LAPA

Share on Facebook Tweet