Pašvaldības darbiniekiem seko "ēnas"

.

Enas413. februārī arī Carnikavas novada domē un citās pašvaldības iestādēs kā daudzviet Latvijā viesojas skolēni, lai iepazītos ar dažādu profesiju pārstāvju ikdienu.


Ēnu dienas akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Enas1

Tāpat Ēnu diena palīdz skolēniem izprast saistību starp izglītību un karjeru, rosinot jauniešus nopietni pievērsties mācībām. Veidojot sadarbību starp skolu, sabiedrību un darba vidi, akcija sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

Ēnu diena ir ikgadēja karjeras izglītības akcija, kas notiek reizi gadā.

Share on Facebook Tweet