Gaujā ielaidīs 3 miljonus nēģu kāpuru

.

Negi 800Carnikavas novada dome pagājušā gada nogalē nolēma atbalstīt nēģu krājumu papildināšanu Gaujas upē.

Ir noslēgts līgums ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu „Bior" par 2 995 000 nēģu kāpuru izaudzēšanu un ielaišanu Gaujas upē līdz šī gada 1. jūnijam.

Pašvaldība šim mērķim ir piešķīrusi 3623,95 latu. Tie ir līdzekļi, ko pašvaldība par zvejas tiesību iznomāšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem ieņēmusi no novada zvejniekiem. Šos līdzekļus novirzot nēģu kāpuru ielaišanai Gaujā, pašvaldība veicina, lai nākotnē varētu saglabāt un attīstīt Carnikavas novadam raksturīgo uzņēmējdarbības formu – nēģu nozveju. Institūta „Bior" pētnieku aplēses liecina, ka šogad upē ielaistie nēģu kāpuri nozveju varētu paaugstināt aptuveni pēc 7 gadiem.

I. Pastors

Share on Facebook Tweet