Pirmsskolās sāksies uzņemšana 2021./2022.m.g. Aicinām līdz 30. aprīlim aktualizēt informāciju pirmsskolas rindas reģistrā!

.

berns rotala unsplashInformējam, ka 5. maijā no Carnikavas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu rindas reģistra (turpmāk – Reģistrs) tiks izgūti dati par uzņemamo bērnu sarakstu uz 01.09.2021. (turpmāk – Uzņemšanas saraksts).
 
Saskaņā ar Carnikavas novada domes 24.02.2021. saistošo noteikumu Nr. SN/2021/6 "Kārtība, kādā Carnikavas novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju" (turpmāk – Noteikumi) 11.punktu pirmsskolā bērnus uzņem to reģistrācijas un Noteikumu 19. punktā noteiktajā prioritārajā secībā, nepārsniedzot atļauto bērnu skaitu grupās un iespēju robežās ņemot vērā vecāku norādīto vēlamo pirmsskolu.

Aicinām bērnu vecākus Reģistrā (www.epakalpojumi.lv) pārbaudīt pieteikumā norādītos datus, īpašu uzmanību pievēršot kontaktinformācijai (tālr. Nr. un e-pasts), lai pašvaldībai būtu iespēja sazināties ar vecākiem.

Atgādinām, ka Reģistra sistēma Uzņemšanas saraksta veidošanā ņems vērā tikai reģistrētās prioritātes – tās, par kurām vecāks būs rakstiski informējis pašvaldību Noteikumu 21.punktā noteiktajā kārtībā.

Lai bērnu uzņemšanas process noritētu raiti, ir svarīgi, lai Uzņemšanas sarakstā būtu tikai tie bērni, kuriem tiešām ir nepieciešama vieta pirmsskolā 2021. / 2022. m.g.

Tāpēc lūdzam vecākus atbildīgi izvērtēt vietas nepieciešamību šajā mācību gadā. Ja vecāki ir izlēmuši, ka bērns pirmsskolas gaitas uzsāks vēlāk, aicinām Reģistrā mainīt vēlamo uzsākšanas datumu. Savukārt, ja ģimene saprot, ka vieta pašvaldības pirmsskolā vispār nav nepieciešama, aicinām pieteikumu anulēt.

Ja bērna vecāki saņem uzaicinājumu par bērna uzņemšanu pirmsskolā, kuru nav pieteikumā nav norādījuši kā prioritāro, vecākiem ir vairākas izvēles:
- pieņemt uzaicinājumu uz laiku – bērns saglabās vietu rindā un apmeklēs piedāvāto pirmsskolu līdz brīdim, kad pienāks vieta vēlamajā pirmsskolā;
- no uzaicinājuma atteikties un gaidīt, kad pienāks rinda uz vēlamo pirmsskolu;
- mainīt vēlamo mācību uzsākšanas datumu;
- anulēt pieteikumu.

Lai vecākiem būtu skaidrs, ko katra no izvēlēm nozīmē, piedāvājam iepazīties ar piedāvāto izvēles iespēju shematisku izklāstu.

Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka, neatkarīgi no vecāka izvēles, saskaņā ar izmaiņām Noteikumos vecāki var pieteikties vai turpināt saņemt līdzfinansējumu par bērnu, kurš apmeklē privāto pirmsskolu vai aukli.

Ja vecāki 15 darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma saņemšanas neiesniedz dokumentus par uzņemšanu vai neizvēlas kādu no iepriekš izklāstītajām opcijām, bērns Reģistrā tiek pārcelts uz rindas beigām.

Ja rodas kādi jautājumi, lūdzam sazināties ar Izglītības nodaļas vadītāju Aiju Kalvāni pa tālr. 26544669 vai rakstot uz e-pasta adresi

Kā reģistrēt bērnu rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi

Share on Facebook Tweet