Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā šogad – lielākais absolventu skaits

.

CMMS Izlaidums 2021 5353Par spīti sarežģītajam mācību gadam, kurā arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēm mācību process bija jāīsteno attālināti pandēmijas Covid-19 stingro ierobežojumu dēļ, Carnikavas Mūzikas un mākslas skolu šogad absolvēja līdz šim viskuplākais absolventu skaits – septiņi mūzikas nodaļas un 13 mākslas nodaļas audzēkņi, svinīgi saņemot apliecību par iegūto profesionālās ievirzes izglītību.

Klavierspēles klasi absolvēja Lote Jēkabsone, Arvis Kraucis (ped. Daiga Brokāne), Laura Liepiņa un Kristiāna Radziņa (ped. Ella Brokāne), saksofona spēles klasi– Elīna Pļaviņa (ped. Ieva Sloka), bet sitaminstrumentu spēles klasi – Bruno Briedis un Ralfs Embriks (ped. Ernests Mediņš). Paldies par ieguldīto darbu sakām specialitāšu pedagogiem, kā arī solfedžo” un mūzikas literatūras skolotājām Maijai Klušai, Ingrīdai Skutkevičai-Poļakai un Eleonorai Širškovai!

Vizuāli plastiskās mākslas klasi absolvēja Dāvis Aizpurietis, Emīlija Krista Bērziņa, Alise Grāve, Vanesa Gudermane, Alise Jaziņina, Renārs Kazlovskis, Elizabete Betija Kivliniece, Elita Kudiņa, Adele Anna Nazare, Kristiāna Pizāne, Lūcija Sliede, Elfa Sudraba, Reinis Valters.

Pārvarot attālinātā mācību procesa grūtības teju visa mācību gada garumā, mākslas nodaļas absolventi diplomdarbus realizēja dažādās tehnikās, kas vainagojās ar daudziem iedvesmojošiem un spilgtiem darbiem glezniecībā, zīmējumos, keramikā, mozaīkā, stiklā un gleznojumos uz zīda.

Par izcilām un teicamām sekmēm, absolvējot skolu, Atzinības rakstus saņēma četri mākslas nodaļas absolventi: Renārs Kazlovskis, Elfa Sudraba, Reinis Valters un Elizabete Betija Kivliniece.

Paldies par ieguldīto skolotāju darbu sakām visiem mākslas nodaļas pedagogiem – Elīnai Palmai, Vidagai Grīnbergai, Andai Lasei, Vidagai Grīnbergai, Vitoldam Kucinam un Aldim Reicim!

Izlaidumā absolventi un pedagogi saņēma laba vēlējumus no Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas direktora Igora Doriņa, direktora vietnieces Agnetas Volkovas un Carnikavas novada pašvaldības izglītības pārvaldes vadītājas Aijas Kalvānes. Ziedus, skolas un pašvaldības sarūpētās dāvanas – grāmatas, mūzikas ierakstu CD un īpašu skolas tradicionālo izlaiduma bukletu, kurā ietverti šī gada absolventu un viņu pedagogu foto un novēlējumi.

Carnikavas Mūzikas un mākslas skola pateicas Carnikavas novada pašvaldībai - Carnikavas novadpētniecības centram, Tautas namam “Ozolaine” un pašvaldības komunālservisam par lielisko sadarbību un palīdzību, risinot praktiskus jautājumus izlaiduma organizēšanā. Par izlaiduma ceremonijas vietas skaisto noformējumu skola īpaši pateicas lietvedei Maijai Rumpei – Kazlovskai!

Paldies absolventiem par ieguldīto darbu un kopā pavadīto laiku, paldies skolotājiem un vecākiem par atbalstu! CMMS kolektīvs vēl skolas absolventiem arī turpmāk saglabāt saikni ar mūziku un mākslu, neaizmirst skolu un savus skolotājus, un droši runāt apgūtajā mūzikas un mākslas valodā visā plašajā pasaulē!

 

Agneta Volkova, CMMS direktora vietniece
Share on Facebook Tweet