Pieteikt bērnu bērnudārzam var arī elektroniski

.

E pakalpojumiSākot no 2018. gada 6. februāra, pieteikt bērnu bērnudārzam var gan klātienē Carnikavas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (KAC), gan elektroniski izmantojot jaunu e-pakalpojumu “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” portālā www.epakalpojumi.lv. Šajā vietnē arī iespējams pašiem veikt izmaiņas savā pieteikumā un apskatīt pašvaldības kopējo bērnudārzu rindu.

1. Visi pieteikumi, kas ir iesniegti KAC, no 2018. gada 6. februāra ir pieejami Pirmsskolu pieteikumu reģistrā.
2. Aizbildnim, lai pieteiktu bērnu rindā, pieteikums sākotnēji ir jāiesniedz KAC, papildus uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu, kā arī ir jāinformē par bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu. Pēc pieteikuma reģistrēšanas KAC, aizbildnis varēs izmantot e-pakalpojumu tāpat kā citi pieteicēji.
3. Pieteikumos, kas tikuši iesniegti līdz 2018. gada 6. februārim un kuros nebija norādīts izvēlētais bērnudārzs vai norādīti abi bērnudārzi - gan PII “Riekstiņš”, gan PII "Piejūra" - Pirmsskolu pieteikumu reģistrā tiek norādīts PII “ Riekstiņš”.
4. Vecāki un aizbildņi portālā var izmainīt bērnudārza izvēli, vēlamo mācību uzsākšanas laiku, kā arī savu kontaktinformāciju līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts bērnudārzā uzņemamo bērnu sarakstā.

ŠEIT varat iepazīties ar pamācību, kā pieteikt bērnu bērnudārzā.

Aicinām izmantot jauno e-pakalpojumu!

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar KAC vai Izglītības un kultūras nodaļu pa tālruni 67993590 vai 67993814.
Share on Facebook Tweet