Nometņu vadītāji aicināti pieteikties bērnu vasaras nometņu organizēšanai

.

Nometne speks 800Carnikavas novada dome aicina nometņu vadītājus līdz 25. aprīlim pieteikties bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursam.
 
Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kā arī atbalstīt izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā. Projekta mērķgrupa ir Carnikavas novadā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem.
 
Projekta pieteicējs var būt valsts un pašvaldības institūcija, juridiska persona, kā arī fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs.
 
Projektu pieteikumus var iesniegt līdz šī gada 25. aprīlim Carnikavas novada domes Administratīvajā nodaļā (Stacijas ielā 5, Carnikavā).
 
 
Ar konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapām klātienē var iepazīties domes Klientu apkalpošanas centrā.
 
Pirms projekta iesniegšanas (laika posmā līdz 25. aprīlim) informāciju par dalībnieku pieteikšanos nometnei katram projekta iesniedzējam jāizvieto Carnikavas novada izglītības iestādēs. Projektus vērtēs komisija saskaņā ar projektu vērtēšanas kritērijiem.
 
Sīkāku informāciju iespējams saņemt domes Izglītības un kultūras nodaļā, rakstot uz e-pastu: antra.krasta@ carnikava.lv, tālr. 67993590.
 
Izglītības un kultūras nodaļa
Share on Facebook Tweet