Aicinām atbildēt aptaujā par dīķi un labiekārtojumu Carnikavas parkā

.

Parka dikisPašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” veic aptauju, lai uzzinātu novadnieku viedokli par Carnikavas parka centrālā dīķa aizbēršanu, kā arī jaunas idejas parka labiekārtojumam.

Carnikavas parkā katru gadu tiek rīkoti pasākumi, kurus apmeklē arvien vairāk cilvēku. Skatuves priekšā nepieciešama lielāks platība, taču tas nav iespējams, jo skatuves attālums no skatītāju vietām ir ierobežots ar dīķi.

Tāpēc tiek apsvērta iespēja parka centrālo dīķi aizbērt un šo vietu pārvērst zālienā, kas vajadzības gadījumā ļautu ierīkot plašāku vietu estrādē starp skatuvi un skatītāju vietām.
Carnikavas Komunālseviss arī ir saņēmis ierosinājumus pasākumu laikā dīķi iežogot vai citādi norobežot, taču tas vēl vairāk sašaurinātu izrāžu, koncertu un pasākumu norisei atvēlēto vietu.

Speciālisti ir izpētījuši, ka dīķa aizbēršana neizmainīs parka hidroloģisko režīmu un neietekmēs apkārtējo teritoriju.

Aicinām novadniekus atbildēt aptaujā ŠEIT!
Share on Facebook Tweet