Drukāt

Plānotā izsole par nekustamo īpašumu Jomas ielā 7 Carnikavā azīta par nenotikušu

.

Šā gada 8. aprīlī dome lēma atzīt Carnikavas novada pašvaldības nomas objekta: nekustamā īpašuma Jomas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, ar kadastra numuru 8052 004 0211, sastāvā ietilpstošas zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 8052 004 0646 8001) 800 m2 platībā un palīgēkas - noliktavas (kadastra apzīmējums 8052 004 0646 001) 21,3 m2 platībā (nedzīvojamo iekštelpu platība: telpa Nr. 1 priekštelpa - 2,1 m2, telpa Nr. 2 kāpņu telpa - 5,7 m2, telpa Nr. 3 pagrabtelpa – glabātuve – 13,5 m2), 30.03.2021. plānoto mutisko nomas tiesību izsoli par nenotikušu.
Drukāt

Dome atkārtoti nodod iznomāšanai nekustamo īpašumu Jomas ielā 7 Carnikavā

.

Izsole12021.gada 24.februārī Carnikavas novada dome lēma rīkot atkārtotu izsoli, lai uz deviņiem gadiem nodotu iznomāšanai pašvaldības nomas objektu – daļu no nekustamā īpašuma Jomas ielā 7 Carnikavā – sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas darbības nodrošināšanai. Nomas objekts tiks izsolīts mutiskā izsolē 2021.gada 30.martā.
Drukāt

Apstiprināti izsoles rezultāti par īpašumu Valteru ielā 14 Siguļos

.

Carnikavas novada dome šā gada 27. janvāra domes sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0718, 0,1468 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 14, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0533, sastāvā – 21.12.2020. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultātus saskaņā ar 22.12.2020. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr.2061397/0/2020-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē. Konkrētais nekustamais īpašums pārdots par EUR 21100,00.
Drukāt

Apstiprināti izsoles rezultāti par īpašumu Valteru ielā 12 Siguļos

.

Carnikavas novada dome šā gada 27. janvāra domes sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0717, 0,1401 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 12, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0532, sastāvā – 21.12.2020. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultātus saskaņā ar 22.12.2020. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr. 2061618/0/2020-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē. Konkrētais nekustamais īpašums pārdots par EUR 22100,00.
Drukāt

Apstiprināti izsoles rezultāti par īpašumu Valteru ielā 10 Siguļos

.

Carnikavas novada dome šā gada 27. janvāra domes sēdē nolēma apstiprināt Carnikavas novada pašvaldības mantas - neapbūvētas zemes vienības, kadastra apzīmējums 8052 003 0716, 0,1416 ha platībā, kas ietilpst nekustama īpašuma Valteru iela 10, Siguļi, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 003 0531, sastāvā – 21.12.2020. noslēgušās elektroniskās izsoles rezultātus saskaņā ar 22.12.2020. aktu par nekustamā īpašuma pārdošanu izsolē Nr. 2061724/0/2020-AKT, kas elektroniski sagatavots elektronisko izsoļu vietnē. Konkrētais nekustamais īpašums pārdots par EUR 24300,00.
Share on Facebook Tweet