Veselības inspekcija uzsāk tūrisma mītņu izvērtēšanu

.

turisms 2020No 23. decembra Veselības inspekcija uzsāk tūrisma mītņu izvērtēšanu, par atbilstību noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām, lai tās varētu nodrošināt pašizolācijas pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabinetā apstiprināto kārtību.
 
Vēršam uzmanību, ka tūrisma mītnei, pirms pieteikšanās izmitināšanas pakalpojuma sniegšanai Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA), jāpiesakās Veselības inspekcijā, lai iegūtu apliecinājumu par atbilstību noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām.
 
Pirms pieteikuma iesniegšanas apliecinājuma saņemšanai, Veselības inspekcija aicina tūristu mītņu vadību veikt pašnovērtējumu, lai pārbaudītu savu gatavību un svarīgāko nepieciešamo prasību nodrošināšanu ar COVID-19 vīrusa potenciāli inficēto viesu epidemioloģiski drošai uzņemšanai. Pašnovērtējuma anketas aizpildīšana ir brīvprātīga. Anketa ir palīglīdzeklis, lai pārbaudītu savu gatavību ne tikai kontaktpersonu un inficēto viesu, ar vieglām slimības pazīmēm izmitināšanai, bet arī apkalpojošā personāla individuālajai un kolektīvajai aizsardzībai no iespējamās inficēšanās.
 
Pēc pašnovērtējuma veikšanas aicinām nosūtīt pieteikumu uz e-pasta . Pieteikumā jānorāda viesnīcas nosaukums, atrašanās vieta, kontaktinformācija saziņai, kā arī pēc izvēles jāpievieno veiktais pašnovērtējums.
 
Pēc Inspekcijas atzinuma saņemšanas potenciālajiem pakalpojumu sniedzējiem jāpiesakās LIAA, aizpildot pieteikuma veidlapu, kurai pievienots Inspekcijas izsniegtais apliecinājums. Pēc saņemtā iesnieguma izvērtēšanas un vienošanās noslēgšanas tūristu mītne tiks reģistrēta LIAA veidotajā viesnīcu sarakstā ar kuru varēs iepazīties LIAA mājaslapā.
Share on Facebook Tweet