Tūristu mītnēm katru dienu jāziņo Ekonomikas ministrijai par ārvalstu viesu skaitu

.

turisms karte unsplashSaskaņā ar 2020. gada 14. marta Ministru kabineta lēmumu, sākot ar 2020. gada 17. martu tiek aizliegta personu un transportlīdzekļu pārvietošanās caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu robežšķērsošanas vietām, kā arī robežšķēršosanās vietām, kas paredzētas vietējai pierobežas satiksmei, izņemot kravu pārvadājumus. Šis lēmums neattiecas uz šobrīd Latvijā esošajiem ārvalstu tūristiem; tiem ir atļauts izceļot no Latvijas Republikas arī pēc aizlieguma spēkā stāšanās.
 
Lai nodrošinātu Ministru kabineta lēmuma izpildi, katrai tūristu mītnei ir obligāts pienākums katru dienu līdz plkst. 12.00 aizpildīt informāciju par tajā izmitinātajiem ārvalstu tūristiem, norādot cik tūristi un no kuras valsts ir nakšņojuši tūristu mītnē iepriekšējā naktī. Informāciju lūdzam pildīt norādītajā tiešsaistes anketā līdz turpmākam rīkojumam.
 
Īpaši steidzamu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar nozares asociāciju vai kontaktēties ar Ekonomikas ministriju, zvanot uz tālruni 67013256.
Share on Facebook Tweet