Skolēniem piedzīvojums Novadpētniecības centrā

.

Skoleni piedzivojums 8004.jūnijā Carnikavas Novadpētniecības centrā laipni tika sagaidīti Carnikavas pamatskolas skolēni, skolotāji un brīvprātīgie, piedāvājot izzinošu orientēšanās spēli un jautrības stafeti ar zvejnieka aroda elementiem.
 
Ņemot vērā, ka šāda veida aktivitātes skolēniem Novadpētniecības centrā organizējām pirmo reizi, visi dalībnieki tika aicināti izteikt savu viedokli, vai uzdevumi bija interesanti un nebija par sarežģītiem, vai stafete bija pietiekami atraktīva u.c.
 
Skoleni piedzivojums2 800
 
Visi skolēni piekrita, ka pasākums ir izdevies, viņi piedalījās tajā ar aizrautību, un izteica vēlmi, ka to noteikti vajadzētu atkārtot. Savukārt pieaugušie atzina, ka interaktīva darbošanās Novadpētniecības centru padara tuvāku apmeklētājiem un mudina apmeklēt te organizētos pasākumus.
 
Skoleni piedzivojums1 800
 
Saglabājot intrigu un pārsteiguma momentu rudenī, kā arī ņemot vērā iegūto pieredzi, tiks sagatavota paplašināta interaktīva programma skolēniem, kuru piedāvāsim gan pašu audzēkņiem, gan skolēnu ekskursantu grupām.
 
Paldies visiem par piedalīšanos!
 
Informāciju sagatavoja:
Izglītības metodiķe
Ināra Briede
Share on Facebook Tweet