Lieldienu laika dievkalpojumi

.

SvecesIkviens ir aicināts apmeklēt Lieldienu laika dievkalpojumus Carnikavas un Baltezera baznīcā, kā arī Ādažu militārās bāzes kapelā.

 

CARNIKAVAS BAZNĪCĀ
31. martā plkst. 15.00
Nāve ir grēka sekas. Bet, kad nāve uzbruka bezgrēcīgajam, tā zaudēja. Katra svētdiena kļūst par „mazajām Lieldienām" tiem, kuri tic.

BALTEZERA BAZNĪCĀ
24. martā plkst. 11.00
Palmu svētdien jeb Pūpolsvētdiena
Kad Kristus ienāca Jeruzalemē, Viņu sveica ar gavilēm un Palmu zariem. Latvijā pirmie pavasara ziedi ir Pūpoli. Kā mēs sveicam pasaules Glābēju?

28.martā plkst.19.00
Zaļā ceturtdiena
Kungs Kristus beidzamo reizi ir kopā ar saviem mācekļiem un svin Svēto Vakarēdienu. Pēc vakariņām apustulis Jūda Viņu nodod romiešu karavīriem.

29.martā plkst.19.00
Lielā piektdiena
Kristu spīdzina un piesit Krustā.. „Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku."
(Jāņa evaņģēlijs 1. nodaļa 29. pants)

30.martā plkst.22.30 (plānotais noslēgums ap 00.30)
Klusā sestdiena – Lieldienu rīts
Kaps parasti nozīmē beigas. Viss apklust, viss norimst, paliek tikai sāpēs un atmiņas. Pie Kristus kapa viss tikai sākas.

31. martā plkst.11.00
Lieldienu rīts
Ģimeņu dievkalpojums ar sadraudzību

Vairāk informācijas www.baltezerabaznica.lv

ĀDAŽU MILITĀRĀS BĀZES KAPELĀ
24. martā plkst. 15.00
Pūpolsvētdiena
Pūpolu un palmu zaru svētīšana

31.martā plkst. 13.00
Kunga Augšāmcelšanās dienas Lieldienu sv.Mise
Lieldienu ēdiena un ūdens svētīšana

7. aprīlī plkst. 15.00
Kunga žēlsirdības svētdiena
Pēc sv. Mises draudzes Lieldienu agape

Ierodoties armijas bāzē, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments.
Tālr. informācijai: 26434830

Share on Facebook Tweet