Carnikaviešu projekts saņem prēmiju

.

KNHM noslegums

26. janvārī Lielvārdes novada kultūras centrā notika Nīderlandes apvienības „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” (KNHM) projektu „Sabiedrība ar dvēseli” 2012.gada noslēguma pasākums.

Uz to bija aicinātas visas tās pašvaldības un privātās partnerības, kuras piedalījās projektu konkursā 2012.gadā, tostarp arī Carnikavas novada pārstāvji.

Kopumā bija ieradušās 18 pašvaldības un partnerības, kuras pasākuma laikā prezentēja savus projektus – uzvarētājus 2012.gadā. Carnikavas pašvaldībā par vislabāko projektu tika atzīts Carnikavas zirgu īpašnieku un jātnieku iniciatīvas grupas projekts „Zirga loma mūsdienu cilvēka dzīvē”. Tā realizācijas laikā 8 novada bērniem bija iespēja iepazīties ar zirgu kopšanu, kā arī apgūt jāšanas prasmes. Projekta autori no KNHM fonda vadības saņēma 500 eiro lielu prēmiju, ko var izlietot saviem mērķiem.

Tā kā katra no pašvaldībām uz finansējumu var pretendēt 3 gadus, tad Carnikavas novadā šo iespēju 2013.gadā varēs izmantot pēdējo reizi. Piešķirtais finansējuma apjoms paredz atbalstu idejām 2500 latu apmērā, atbalstīti tiks 5 projekti ar intensitāti 40% no kopējām izmaksām.

Atbalsta ideja ir vienkārša – lai mēs katrs uzņemtos atbildību par savu vidi un sadarbotos, kā rezultātā mūsos pieaug sociālā saliedētība, turklāt kaut kam pašu gatavotam ir īpaša vērtībā un īstenotie projekti ir ilgtermiņa.

Informācija par pieteikšanos nākamajiem projektiem tiks ievietota mājas lapā, tāpēc sekojiet līdzi turpmākiem paziņojumiem. Tā ir iespēja ar maziem līdzekļiem ļoti būtiski uzlabot savu dzīves kvalitāti!

E. Pudzis

Share on Facebook Tweet