Carnikavā atklāts moderns un funkcionāls Informācijas centrs

.

info centrs 4Apmeklētājiem atvērts moderns un funkcionāls Informācijas centrs Carnikavā, kurā var iegūt informāciju par pašvaldības īstenotajiem, aktuālajiem vai nākotnē plānotajiem projektiem, kā arī par tūrisma un dabas objektiem un vērtībām. Informācijas centrs atrodas skvērā aiz Carnikavas novada domes ēkas, tā adrese ir Rīgas iela 16, Carnikava, Carnikavas novads.

Centrā ar tehnoloģiju palīdzību var parādīt vispusīgu un detalizētu informāciju, kas iekodēta Carnikavas novada ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) datos.

ĢIS dod iespēju pārskatāmā veidā vienuviet salikt kopā dažādu datu kopas. Informācijas centrā varēs aplūkot inženierkomunikāciju novietojumu novadā, aprobežojumus radošās sarkanās līnijas, topogrāfiskajos plānos ietverto informāciju, Carnikavas novada teritorijas plānojuma funkcionālo zonējumu, kā arī zemes un īpašuma vienības. Tādējādi personas, kas vēlēsies īstenot kādu savu būvniecības ieceri novadā, patstāvīgi varēs iegūt ieskatu par būvēšanas iespējām un ierobežojumiem interesējošajās zemes vienībās.

Informācijas centrā novada iedzīvotāji varēs iepazīties arī ar pašvaldības aktivitātēm, jo ĢIS iekļauti īstenotie, pašlaik īstenojamie un pabeigtie projekti, tajā skaitā, plānotā veloceliņa “EuroVelo 13” maršruts un projekta “LIFE CoHaBit” ietvaros paveiktie biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas darbi.

Tūristiem un interesentiem būs iespēja iepazīt Carnikavas novada dabas bagātības un uzzināt par pasākumiem to aizsardzībai un iemeslus to nepieciešamībai. Informācijas centra ekrānā varēs aplūkot biotopu un ekosistēmu daudzveidību, uzzināt par ieguvumiem no dabas un iepazīties ar Piejūras dabas parka jaunāko Dabas aizsardzības plāna versiju. Jaunākie centra apmeklētāji varēs iepazīt dabas parkā sastopamās vērtības caur dažādām spēlēm. Plānots, ka, tiklīdz epidemioloģiskā situācija to ļaus, Informācijas centrā tiks rīkoti dažādi pasākumi, lai sīkāk un atraktīvāk pastāstītu par dabas parku “Piejūra” un paskaidrotu, kāpēc ir būtiski kopt un sargāt mūsu unikālo Piejūras dabas parku.

Ar Informācijas centra izbūvi un ĢIS informāciju Carnikavas novada pašvaldība sper soli tuvāk atvērto datu pieejas īstenošanai. Turklāt centrs būs piemērota vieta darbnīcām, semināriem un diskusijām ap ilgtspējīgu un dabu sargājošu dzīvesveidu, tādējādi tuvojoties Carnikavas novada attīstības vīzijas sasniegšanai.

Informācijas centra darbalaiks līdz 2021. gada 30. aprīlim:
Otrdiena: 9.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
Trešdiena: 9.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
Ceturtdiena: 9.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
Piektdiena: 9.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
Sestdiena: 9.00 – 12.00 un 12.30 – 17.30,
Svētdienas un pirmdienas ir brīvdienas.

Informācijas centrs uzbūvēts projekta "Interreg" Centrālbaltijas programmas projekta “Coast4Us” ietvaros, kurā Carnikavas novads iesaistījies kopš 2018. gada. Projekta mērķis ir attīstīt jaunu, inovatīvu, visaptverošu un vietējās vajadzībās balstītu plānošanas pieeju jūras un piekrastes teritoriju attīstībai Somijā, Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā.

Informācijas centra izmaksas ir 42 286 eiro, no kuriem 33 564 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

coast4us logo

Share on Facebook Tweet