Carnikavā līdz gada beigām no rītiem pieejamas bezmaksas vingrošanas nodarbības

.

Linna Ostrovska 800Ar Eiropas sociālā fonda (ESF) atbalstu Carnikavā līdz 2019. gada beigām ir pieejamas bezmaksas vingrošanas nodarbības. Piedāvāto nodarbību programma un intensitāte ir piemērota muguras veselības uzlabošanai, kas ir svarīgi jebkura vecumu cilvēkiem, bet īpaši senioriem un jaunajām māmiņām – stājas un muskuļu korsetes stiprināšanai.

Vingrošanas nodarbības notiek otrdienās Carnikavas tautas namā “Ozolaine” no plkst. 9.30. līdz plkst. 10.30 un no plkst. 10.45 līdz plkst. 11.45. Visus interesentus, neatkarīgi no vecuma un fiziskās sagatavotības, aicinām izmantot šo iespēju apmeklēt nodarbības un uzlabot savu fizisko stāvokli.

Pieteikšanās nodarbībām pa tālruni 29748269. Nodarbības nodrošina SIA “Linnas studija”. Nodarbības vada sertificēti treneri. Ikvienam nodarbību dalībniekam, kurš vēlas piedalīties projekta aktivitātē, pirms nodarbības ir jāaizpilda aptaujas anketas un jāparakstās dalībnieku sarakstā.

Par projektu:

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/046 "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā” mērķis ir - veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Carnikavas novada iedzīvotājiem, jo īpaši, teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta ietvaros apstiprinātais budžets ir 70 263,00 eiro. Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada 31. decembrim.

ES 2020 ESF

 

Share on Facebook Tweet