Dabas aizsardzības profesionāļi no visas Eiropa viesojas dabas parkā “Piejūra”

.

Viesi dabas parks 8080Šoruden Dabas aizsardzības pārvalde organizē Eiropas lielākās aizsargājamo dabas teritoriju organizācijas – EUROPARC Federācijas (EUROPARC Federation) – ikgadējo konferenci, kurā , no 24. līdz 27. septembrim tiekas vairāk nekā trīssimt jomas profesionāļu no visas Eiropas.

EUROPARC Federācijas pastāvēšanas 45 gadu laikā šī ir pirmā reize, kad ikgadējā konference tiek rīkota Baltijas reģionā. Konferences vadmotīvs ir “Dabā ar izpratni”, un tās mērķis ir veicināt visdažādāko auditoriju izpratni par dabas vērtībām, to nozīmi un veselīgu līdzāspastāvēšanu ar sabiedrību.

Konference akcentēta nepieciešamība apzināties un novērtēt dabas likumsakarības un lomu teju visās dzīves jomās, ja vien vēlamies nodrošināt kvalitatīvu un uz ilgtspējīgu attīstību vērstu dzīves vidi. Pulcējot vairākus simtus nozares augstāko amatpersonu un viesu, mērķis ir analizēt jaunākās tendences un aktualitātes saistībā ar aizsargājamām dabas teritorijām, dalīties pieredzē un diskutēt par dabas vērtību nozīmi tautsaimniecībā.

Lepojamies, ka Carnikavas novada pašvaldība un dabas parks “Piejūra” bija izvēlēti kā viena no darba grupas teritorijām. Eksperti tika iepazīstināti ar izbūvēto infrastruktūru – Carnikavas promenādi un koka taku Garciemā, ka arī ar biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas aktivitātēm, kas LIFE CoHaBit tieši šobrīd norit dabas parkā. Mums ir liels gandarījums par to, ka dabas aizsardzības jomas profesionāļi atzinīgi novērtēja Carnikavas novadā īstenotās aktivitātes.

G. Ulme
 
Share on Facebook Tweet