Tiks īstenots projekts "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana"

.

pludmales kabine lilasteCarnikavas novada pašvaldība šī gada 16. maijā parakstījusi sadarbības līgumu ar Latvijas pašvaldību savienību par projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" Nr. 1-08/31/2019 īstenošanu.
 
Projekta ietvaros tiks izgatavotas un Carnikavas pludmalē izvietotas divas pārģērbšanās kabīnes. Projekta īstenošanai ir pieejams finansējums 6247 eiro apmērā.
Carnikavas novada pašvaldība turpina labiekārtot pludmali, lai gan novada iedzīvotājiem gan viesiem tajā būtu patīkami atrasties un pavadīt savu brīvo laiku.
 
Projekta mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos un īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti, – piekrastes pieejamību, labiekārtojumu, drošību un sanitāro prasību nodrošinājumu.
 
Nacionālas nozīmes projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" (reģ. nr. 1-08/31/2019) vadošais partneris ir Latvijas Pašvaldību savienība (LPS).

Projekts tiek realizētsciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām. Projektā piedalās šādas novada domes: Carnikavas, Engures, Dundagas, Grobiņas, Jūrmalas, Liepājas, Limbažu, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Rojas, Rucavas, Salacgrīvas, Saulkrastu un Ventspils, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, Rīgas pils. Ziemeļu un Pārdaugavas izpilddirekcijas u.c. Projekta kopējais budžets – 200 000 eiro.

 

logo ps carnikava

Share on Facebook Tweet