Noslēgusies projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošana

.

pludmales kabine lilasteProjekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" Nr. 1-08/31/2019 ietvaros tika izgatavotas un Carnikavas pludmalē izvietotas divas pārģērbšanās kabīnes.
 
Projekta mērķis ir veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos un īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti, – piekrastes pieejamību, labiekārtojumu, drošību un sanitāro prasību nodrošinājumu.
 
Nacionālas nozīmes projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" (reģ. nr. 1-08/31/2019) vadošais partneris ir Latvijas Pašvaldību savienība (LPS). Projekts tiek realizēts ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām.
 
Projektā piedalās šādas novada domes: Carnikavas, Engures, Dundagas, Grobiņas, Jūrmalas, Liepājas, Limbažu, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Rojas, Rucavas, Salacgrīvas, Saulkrastu un Ventspils, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde", Rīgas pils. Ziemeļu un Pārdaugavas izpilddirekcijas u.c.
 
Projekta kopējais budžets – 200 000 eiro. Carnikavas novadam 2019. gadā piešķirtais finansējums bija 6 247 eiro.

 

logo ps carnikava

Share on Facebook Tweet