Mežgarciema attīstības projektā norit vērienīgi būvdarbi

.

Mezgarciems buvnieciba ar logoJau vēstīts, ka Carnikavas novadā projektā “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” top uzņēmējdarbības un inovāciju parks, kurā, piesaistot kopumā 10 miljonu investīcijas, tiks radītas 205 jaunas darba vietas.

Patlaban norisinās vērienīgi būvdarbi, lai nodrošinātu uzņēmējdarbības videi nepieciešamos nosacījumus – tiek izbūvēti ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīkli, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, divas ūdens ņemšanas vietas, elektrības pieslēgumi un papildu elektrības jaudas nodrošinājums, vājstrāvu tīkls, apgaismots asfaltēts ceļš un tam līdzās – apgaismots gājēju celiņš no Garciema stacijas līdz Roņu ielai, kā arī dabasgāzes pieslēgums.

Patlaban būvobjektā norisinās apakšzemes komunikāciju (ūdensvads, kanalizācija, elektrības un sakaru kabeļu) izbūves darbi. Uzsākta arī ceļa Jaunbrieži-Garupes stacija konstrukciju izbūve gandrīz visā objekta garumā, izņemot pašu sākumposmu, kur pagaidām vēl nav noņemts vecais asfalta segums.

Projektā radītā infrastruktūra būs nopietns pamats tālākai Garciema infrastruktūras attīstībai. Daļai Roņu ielas un citām Mežgarciema ceļam līdzās esošajām mājsaimniecībām būs iespēja pieslēgties centrālajiem ūdenssaimniecības tīkliem pat jau šī projekta ietvaros.

Lai apbrauktu būvdarbu vietas, daļā objekta satiksme jau tiek organizēta pa apbraucamo ceļu Vaļu un Roņu ielās. Aicinām autovadītājus vadīties pēc būvnieka izvietotajām ceļazīmēm.

Jaunbrieži-Garupes stacija ceļa sākumposma būvdarbu laikā tiks izbūvēts pagaidu ceļš gar grāvja kreiso malu virzienā uz Mežgarciemu. Pagaidu ceļš nepieciešams, lai varētu veikt tehnoloģiski atbilstošus būvdarbus, kuros jāpastiprina ceļa konstrukcija nestspējas uzlabošanai. Šīs tehnoloģijas dēļ nav iespējams veikt būvdarbus, satiksmi organizējot pa joslām. Pagaidu ceļš tiks būvēts no frēzētā asfalta un šķembām. Apbraukšanas shēmu un Mežgarciema detālplānojuma karti var skatīt www.komunalserviss.carnikava.lv.

Autoceļus objekta būvdarbu laikā uztur būvuzņēmējs. Ja nepieciešams, tie tiks arī laboti. Pašvaldība regulāri seko līdzi ceļu stāvoklim, taču būvdarbu laikā situācija var mainīties strauji, piemēram, smagās tehnikas kustības dēļ lietus laikā īslaicīgi var rasties rises u.tml. Būvdarbi norisināsies līdz 2020.gada maijam.

Papildus interesējošā informācija par projekta risinājumiem var iegūt, zvanot pa tālruni 29288503 darba laikā.

Share on Facebook Tweet