Janvārī sāks būvdarbus uzņēmējdarbības teritorijas attīstības projektā Garciemā

.

Mezgarciema ligums 2895 800 ar logoPašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” 4. janvārī parakstīja līgumus par būvniecību un būvuzraudzību Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā”.

Projekta mērķis ir uzņēmējdarbības vides attīstīšana novadā, investīciju piesaiste un jaunu darbavietu radīšana, taču liels ieguvums tas būs arī daļai Garciema, jo pirmo reizi ciemā tiks izveidoti ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīkli, kas kalpos par pamatu turpmākai ūdenssaimniecības attīstībai Garciemā. Projekts paredz 10 miljonu eiro investīciju piesaisti un 205 darba vietu radīšanu, turklāt uzņēmējdarbības attīstības mērķu īstenošana ir vienīgais veids, kā šajā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā var iegūt atbalstu vietējās infrastruktūras attīstībai. Jāuzsver arī, ka Carnikavas novada pašvaldība vienīgā Latvijā ieguvusi maksimālo iespējamo ERAF atbalsta summu uzņēmējdarbības attīstības projektam – gandrīz trīs miljonus eiro.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa atzīst, ka ceļš no idejas par uzņēmēju investīciju piesaisti novadam līdz projekta sākšanai ildzis teju 10 gadu. “Sapratām, ka mums jārada īpaši apstākļi, lai uzņēmējiem būtu vēlme šeit nākt un strādāt,” viņa norāda.

Attīstot patlaban degradēto agrākās padomju armijas bāzes teritoriju starp Garciemu un Garupi, kuras platība ir 15 ha, rezultātā uzņēmējiem būs pieejami 11 dažāda lieluma apbūves gabali (0,41 – 1,16 ha), kuriem tiks nodrošinātas visas nepieciešamās komunikācijas. Teritorijai ir izstrādāts detālplānojums, kas atļauj uzņēmējdarbības ēku un būvju izbūvi. Līdz ar to uzņēmēji uzreiz varēs investēt tieši savā ražotnē un izstrādāt projektu tikai sava zemesgabala robežās.

Savas uzņēmējdarbības veikšanai komersanti apbūves gabalus varēs iegūt izsolē. Līdztekus pašvaldības pasūtītajiem infrastruktūras izbūves darbiem uzņēmējiem jau būs iespēj veikt ēku un būvju saskaņošanu un būvniecību.

Viss teritorijas attīstības būvprojekts sadalīts 17 tehniskajos projektos, kuru ietvaros plānots izbūvēt divus pievedceļus un iekšējos ceļus, labiekārtot teritoriju, izbūvēt ūdens tīklus, kanalizācijas sistēmu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, izveidot divus jaunus urbumus ūdensapgādei, izbūvēt elektrības un gāzes pieslēgumus. Tāpat tiks nodrošināts pieslēgums “Lattelecom” optiskajam tīklam. Projektam tiks nodrošināta būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Projekta mērķgrupa ir mazie un vidējie ražošanas uzņēmumi. Vairāki uzņēmumi ir izrādījuši interesi par attīstāmo teritoriju, viens no tiem jau saskaņojis būvprojektu un plāno radīt 80 jaunu darbavietu.

Kopējās projekta izmaksas ir plānotas 5 769 275 eiro, no tiem 2 989 155 eiro tiek finansēti no ERAF līdzekļiem – kā to paredz “Carnikavas Komunālservisa” 2018. gada 19. septembrī parakstītais līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA). 161 099,65 eiro projektam tiks novirzīti no valsts budžeta dotācijas pašvaldībai.

Līgums par būvniecību noslēgts ar pilnsabiedrību “RERE vide”. Atkarībā no laikapstākļiem būvniecības sagatavošanas darbi tiks sākti jau janvāra beigās, un līgums paredz, ka visiem būvdarbiem jābūt pabeigtiem līdz 2020. gada 5. maijam.

Ar būvniecības darbu radītajām neērtībām gandrīz pusotra gada garumā nāksies saskarties tiem Garciema iedzīvotājiem, kuri ikdienas gaitās izmanto ceļu Jaunbrieži-Garupes stacija. Ceļš triju kilometru garumā tiks kapitāli pārbūvēts, izbūvējot zem tā visas projektā paredzētās inženierkomunikācijas. Taču ilgtermiņa ieguvums iedzīvotājiem būs apgaismots, asfaltēts ceļš un apgaismota ietve līdz Garciema dzelzceļa stacijai.

Projekta būvuzraudzību īstenos SIA “BaltLineGlobe”, ar kuru arī 4. janvārī tika noslēgts līgums.

Ar projektu Nr.3.3.1.0/17/I/025 “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Carnikavas novada Garciemā” tiks veicināts specifiskā atbalsta mērķis – palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām.

ES 2020 ERAF balts

 

Share on Facebook Tweet