Tautas namam „Ozolaine” būs jauns apgaismojums

.

tautas nams 800Jau 80 gadus Carnikavas tautas nams „Ozolaine" ir vienīgais objekts, kur novada iedzīvotāji var nodarboties ar māksliniecisko pašdarbību, atpūsties un relaksēties, apmeklējot koncertus, izrādes un citus sarīkojumus.

Lai gan 2004. gadā ēkas renovācijas laikā tika mainīts arī skatītāju zāles apgaismojums, tomēr toreiz netika padomāts par laikmetīgas gaismu tehnikas iebūvi skatuvei un arī zālei. Līdz ar to ir apgrūtināta koncertu un īpaši teātra izrāžu apgaismošana.

Lai uzlabotu apgaismojuma kvalitāti tautas namā „Ozolaine", Carnikavas novada dome nolēma piedalīties PPP biedrības „Sernikon" izsludinātajā projektu konkursā un atbalstīt Attīstības un plānošanas nodaļas sagatavoto projektu „Apgaismojuma uzlabošana tautas namā „Ozolaine" jaunu pašdarbības kolektīvu darbības nodrošināšanai". Projekta pieteikums tika apstiprināts, un tā īstenošana ir jāveic līdz 2013. gada jūlijam.

Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties un uzstādīt apgaismojuma komplektu, kas ir darbināms ar tālvadības pulti, tā uzlabojot telpu un skatuves apgaismojuma iespējas, kura pašreizējais tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs un nepiemērots plašu pasākumu un mākslinieciski kvalitatīvu priekšnesumu nodrošināšanai.

Apgaismojumam tiks izmantotas LED spuldzes, kas ir inovatīvs produkts un veicinās arī enerģijas taupīšanu. Projekta sekmīgas īstenošanas rezultātā ieguvēji būs pašdarbības kolektīvi (296 dalībnieki), kā arī novada iedzīvotāji, kuri apmeklēs kultūras pasākumus. Projekta kopējās izmaksas ir 20 008,32 LVL, no kuriem 8 082,90 LVL ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, pašvaldības līdzfinansējums ir 11 925,42 LVL.

ES ELFLA

I.Kīna

Share on Facebook Tweet