Pabeigta ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve

.

Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss" informē, ka pabeigta ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūve projektā „Ūdenssaimniecības attīstība 19 Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 2.kārta, Carnikava" Nr.3DP/3.5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/046.
 
Projekta kopējais finansējums ir 5 252 717,89 LVL, no kuriem 3 343 243,74 LVL ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, 358 583,82 LVL valsts budžeta finansējums.
 
Projekts īstenots, lai uzlabotu ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, kā arī paplašinātu ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamību Carnikavas novadā.
 
Projekta ietvaros veiktas šādas aktivitātes:
1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Pļavu, Lapu, Ziedu, Vēju, Līču, Stacijas, Jūras, Kalmju, Jasmīnu, O.Vācieša, Tulpju, Garā, Rožu, Zušu ielās un Liepu alejā.
2. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Pļavu, Ziedu, Klusā, Lībiešu, Gaujas, Lapu, Vecgaujas, Vēju, Smilšu, Nēģu, Lašu, Kalmju, Jasmīnu, O.Vācieša, Tulpju, Zušu, Garā, Rožu, Liepu, Mežrožu, Ceriņu, Robežu, Līduma ielās un Liepu alejā.
3. Carnikavas ūdensgūtnes rehabilitācija Dārznieku ielā 5.
4. Carnikavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Laivu ielā 12.
 
LOGO
Share on Facebook Tweet