Dome izsludina interešu izglītības programmu konkursu 2021. / 2022. mācību gadam

.

Intereu izgltbas programmu konkursu 2021.  2022. mcbu gadamLai turpinātu interešu izglītības sistēmas darbību un nostiprinātu sasniegto, nodrošinot bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas Carnikavas novada izglītības iestādēs, novada dome izsludina pieteikšanos uz interešu izglītības programmu konkursu 2021. / 2022. mācību gadam.
 
Interešu izglītības programmas lūdzam iesniegt elektroniski, autorizējoties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv un pieteikumu adresējot Carnikavas novada domei, līdz 2021. gada 28. jūnija plkst. 10.00.

Prioritāri tiks atbalstītas šādas interešu izglītības programmas:
1) kultūrizglītības programmas – dejas māksla, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla, teātra māksla, folklora;
2) sporta izglītības programmas;
3) tehniskās jaunrades programmas;
4) vides izglītības programmas;
5) citas programmas.
 
Programmas sagatavot atbilstoši Valsts izglītības satura centra izstrādātajiem programmu paraugiem un ieteikumiem, kas pieejami mājaslapā www.visc.gov.lv. Ieteikums programmu sastādīt vismaz uz diviem gadiem. Izglītības iestāžu pedagogiem jāiesniedz interešu izglītības programma un atskaite par 2020. / 2021. mācību gadu (brīvā formātā).

Savukārt juridiskām un fiziskām personām jāiesniedz:
- licence par programmas realizēšanu;
- interešu izglītības programma;
- ja programma tiek iesniegta atkārtoti, tad atskaite par 2020./2021. mācību gadu (brīvā formātā).
 
Iesniegtās programmas izvērtēs Carnikavas novada domes izveidota komisija.
 
Atgādinām, ka, izstrādājot interešu izglītības programmas, jāņem vērā interešu izglītības galvenie mērķi:
- attīstīt izglītojamo talantus, spējas un daudzveidīgas kompetences;
- stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, patriotismu un valstisko apziņu,
- veidot attieksmi pret sabiedrībai būtiskām vērtībām, apgūt kultūrvēsturisko mantojumu un kultūras vērtības;
- sekmēt izglītojamo socializēšanos un pilsonisko līdzdalību, kā arī karjeras ievirzi (profesionālo karjeru);
- ievadīt izglītojamos profesiju pasaulē un sniegt informāciju par tālākās izglītības un darba tirgus iespējām.

Informācija un konsultācijas: Izglītības nodaļas vadītāja Aija Kalnvāne, e-pasts ,  tālr. 26544669.
Share on Facebook Tweet