Vēl līdz 31. maijam turpinās pieteikšanās mācībām mūzikas un mākslas specialitātēs CMMS

.

cmmsVēl līdz š. g. 31. maijam iespējams iesniegt pieteikumu 2021./2022. mācību gadam Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā (CMMS).
 
CMMS mūzikas programmās ir iespēja apgūt klavieru specialitāti, kura visu mūzikas instrumentu apguves svarīga sastāvdaļa. Klavierspēli skolā pasniedz pieredzējuši pedagogi: nodaļas vadītāja Daiga Brokāne, pedagogi Ella Brokāne, Agra Lāce, Tamāra Āriņa, Dace Rīsmane-Gaiķēna, kā arī talantīgie jaunie pianisti Rihards Pļešanovs un Marta Balode, kura pati ir Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas absolvente.

Pūšamo instrumentu grupā populāro flautas spēli pasniedz pedagoģes Vineta Daugavvanaga-Vanaga un Aiva Zauberga.

Šobrīd viens no pieprasītākajiem mūzikas instrumentiem ir saksofons, un to CMMS māca pedagoģe Ieva Sloka, kuras audzēkņi regulāri ar panākumiem startē visdažādākajos festivālos un konkursos. Ieva Sloka CMMS māca arī klarnetes spēli.

Svarīga specialitāte ir arī trompetes spēle, kuru CMMS māca pedagoģe Anastasija Isakova. Priecājamies, ka trompetes specialitāte iemanto arvien lielāku popularitāti.

Sitaminstrumentu nodaļā, kas ir visos laikos iecienītākā bērnu un jauniešu vidū, CMMS darbojas Elīsa Balcere un Ernests Mediņš, kurš sadarbojas ar vadošajiem orķestriem valstī un piedalās dažādos muzikālos projektos.

Stīgu instrumentu spēlē CMMS pārstāvēta gan ģitāras spēle – pedagogi Nora Grosbārde un Aivars Zīberts, gan vijoles spēle, ko pasniedz pieredzējušie pedagogi Daina Birzniece un Igors Doriņš.

Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas lepnums ir plašā Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa, kur audzēkņiem ir iespējas apgūt visdažādākos mākslas priekšmetus – mozaīku, glezniecību, mākslas vēstures pamatus, keramiku, datordizainu un citus.

Mākslas nodaļā nodarbības pasniedz pieredzējuši, savā jomā atzīti pedagogi: nodaļas vadītāja Elīna Palma, pedagogi Vitolds Kucins, Aldis Reicis, Vidaga Grīnberga, Jana Plankāja, Anda Lase.

Aizpildiet pietekuma veidlapu, kas pieejama www.carnikava.lv sadaļā “Pakalpojumi” - “Veidlapas”, vai uzrakstiet iesniegumu brīvā formā, izklāstot vēlmes par programmas apguvi, un sūtiet uz CMMS e-pasta adresi vai iesniedziet skolas administrācijā Atpūtas ielā 1 Carnikavā, ēkas otrajā stāvā, darbdienās no plkst. 11.00 līdz 16.00.
 
Gaidām jaunus audzēkņus Carnikavas Mūzikas un mākslas skolā!
 
Specialitātē “Vizuāli plastiskā māksla” uzņem:
sagatavošanas klasē (6-7 gadus vecus bērnus),
1. klasē (7-9 gadus vecus bērnus).
Specialitātē "Instrumentālā mūzika":
sagatavošanas klasē (6-7 gadus vecus bērnus),
klavierspēlē (7-9 gadus vecus bērnus),
vijoles spēlē (7-9 gadus vecus bērnus),
ģitāras spēlē (7-10 gadus vecus bērnus),
pūšaminstrumentu spēlē - flauta, saksofons, klarnete, trompete (7-10 gadus vecus bērnus),
sitaminstrumentu spēlē (7-10 gadus vecus bērnus).
 
CMMS
Share on Facebook Tweet