VIDEO: Arvien tuvāk mūsdienīgai skolai Carnikavā

.

cp 3D sans uzraksts 300Turpinās Carnikavas pamatskolas ēkas rekonstrukcijas darbi, un šobrīd pamatskolas ēkai tiek lieti pamati, norit inženierkomunikāciju izbūve un tiek pārbūvēti vecie korpusi. Pēc pārbūves Carnikavas pamatskolas ēka būs paplašināta, nodrošinot modernu un ergonomisku vispārējās izglītības mācību vidi līdz 660 skolēniem un vismaz 30 klasēm.

Skolas ēkā būs 43 kabineti, bibliotēka ar kluso lasītavu, gaiteņi ar plašām atpūtas zonām. Skolas iekšpagalmā paredzēta āra klase mācībām un rotaļu laukums atpūtai. Savukārt pie skolas būs ne tikai velonovietnes, bet arī iespēja uzlādēt elektroskrejriteņus.

Ņemot piemēru no skandināvu skolām par efektīvu telpu izmantošanu, Carnikavas pamatskolā būs Latvijā pirmā multifunkcionālā zāle. Tiek būvēts STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) jeb eksakto mācību priekšmetu korpuss ar dabaszinātņu mācību kabinetiem, mācību virtuvi, darbnīcu, divām datorklasēm, fizikas un ķīmijas laboratoriju un mācību platformu uz jumta. Izveidoti mācību kabineti, kuros ar nelielām skolēnu grupām darbosies logopēds, karjeras konsultants un speciālais pedagogs. Savs kabinets būs arī skolēnu pašpārvaldei.

Visi kabineti tiks aprīkoti ar interaktīviem ekrāniem. Orientēties skolā un mācību procesā palīdzēs informatīvo displeju tīkls gaiteņos. Skolā katram skolēnam būs slēdzams individuāls skapītis, kur uzglabāt savus mācību līdzekļus un piederumus.

Lai gan skolas ēkā un pie skolas ēkas viss tiek darīts un plānots ar domu par skolēniem, tomēr pats nozīmīgākais skolas resurss skolēnu mērķu sasniegšanai ir skolas darbinieki – skolotāji, atbalsta personāls un tehniskie darbinieki, tāpēc ir padomāts arī par viņu ērtību un labsajūtu jaunajā skolā.

Carnikavas pamatskolas pārbūve ir “projektē un būvē” projekts, tā izmaksas bez iekārtojuma – 8 883 868,62 eiro bez PVN.

Atgādinām, ka 12. aprīlī Carnikavas pamatskolas pamatos guldītajā kapsulā ievietots īpašs vēstījums, ko pirms iemūrēšanas parakstīja klātesošie, Carnikavas pamatskolas sagatavota skolēnu un viņu ģimeņu video liecība, skolēnu un skolas darbinieku rakstisks vēstījums, skolas vēsturiskās bildes, pildspalva un sejas aizsargmaska ar skolas logo, kā arī pašvaldības informatīvā izdevuma “Carnikavas Novada Vēstis” numurs, kas atradējiem nākotnē liecinās par vietējām aktualitātēm laikā, kad notikusi pamatu būvniecība.

cp 3D sans uzraksts 300 cp 3D sans cp 3D augsa