Dome izsludina interešu izglītības programmu konkursu 2020./2021. mācību gadam

.

krasas unsplashLai turpinātu interešu izglītības sistēmas darbību un nostiprinātu sasniegto, nodrošinot bērnu un jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas Carnikavas novada izglītības iestādēs, novada dome izsludina pieteikšanos uz interešu izglītības programmu konkursu 2020./2021. mācību gadam.

Programmas:
1. Kultūrizglītības programmas – dejas māksla, mūzika, vizuālā un lietišķā māksla, teātra māksla, folklora;
2. Vides izglītības programmas;
3. Citas programmas.
 
Programmas sagatavot atbilstoši Valsts izglītības satura centra izstrādātajiem programmu paraugi un ieteikumiem, kas pieejami mājaslapā www.visc.gov.lv. Ieteikums programmu sastādīt vismaz uz diviem gadiem. Izglītības iestāžu pedagogiem jāiesniedz interešu izglītības programma un atskaite par 2019./2020. mācību gadu (brīvā formātā).
 
Savukārt juridiskām un fiziskām personām jāiesniedz:
- licence par programmas realizēšanu;
- interešu izglītības programma;
- ja programma tiek iesniegta atkārtoti, tad atskaite par 2019./2020. mācību gadu (brīvā formātā).

Interešu izglītības programmas lūdzam līdz 2020. gada 26. jūnijam iesniegt elektroniski, autorizējoties valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv un pieteikumu adresēt Carnikavas novada domei.
 
Iesniegtās programmas izvērtēs Carnikavas novada domes izveidotā komisija.

Informācija un konsultācijas: , 67993590, 29389606.

Atgādinām, ka, izstrādājot interešu izglītības programmas, jāņem vērā interešu izglītības galvenie mērķi:
- attīstīt izglītojamo talantus, spējas un daudzveidīgas kompetences;
- stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, patriotismu un valstisko apziņu,
- veidot attieksmi pret sabiedrībai būtiskām vērtībām, apgūt kultūrvēsturisko mantojumu un kultūras vērtības;
- sekmēt izglītojamo socializēšanos un pilsonisko līdzdalību, kā arī karjeras ievirzi (profesionālo karjeru).
- ievadīt audzēkņus profesiju pasaulē un sniegt informāciju par tālākās izglītības un darba tirgus iespējām.
Share on Facebook Tweet