Bērnudārzu Siguļos plāno vērt vaļā nākamgad

.

piejura pii 88244Kopš janvāra atsākušies bijušās Piejūras internātpamatskolas ēkas pārbūves darbi par pirmskolas izglītības iestādi (PII).
 
Jau ziņojām, ka 2019. gadā Carnikavas novada dome lauza līgumu ar uzņēmumu, ar kuru bija slēgts līgums par ēkas pārbūvi, jo šim uzņēmumam tika pasludināta maksātnespēja, tāpēc tā paša gada oktobrī tika izsludināts iepirkums par Piejūras internātpamatskolas ēkas un piegulošās teritorijas pārbūvi un autoruzraudzību. Iepirkuma konkursa rezultātā 2019. gada 20. decembrī tika noslēgts līgums ar jaunajiem darba veicējiem – p/s “Piegādātāju apvienība MBIH”.
 
Pārbūvējot bijušās Piejūras internātpamatskolas ēku, tiks paplašināta iestādes ietilpība, nodrošinot kvalitatīvu infrastruktūru 220 novada bērniem pirmsskolas izglītības iegūšanai. Iepirkuma līguma ietvaros paredzēta esošās ēkas pilnīga pārbūve, kas paredz inženierkomunikāciju pārbūvi, telpu pārveidošanu, lifta izbūvi, ēdināšanas bloka izveidi, teritorijas labiekārtošanu un automašīnu stāvvietas izveidošanu un citus nepieciešamos būvdarbus. 

Kopš darbi atsākušies, jaunie būvnieki sastapušies ar vairākiem iepriekš neparedzētiem izaicinājumiem. Piemēram, ugunsdzēsības rezervuāra izbūves laikā augstā gruntsūdeņu līmeņa dēļ ilgstoši nācās pārsūknēt lielu ūdens apjomu, lai šo darbu varētu veikt. Taču, par spīti tam un valstī izsludinātajai ārkārtējai situācijai, būvdarbi norit pēc plānotā grafika un paredzams, ka 2021. gada sākumā bērnudārzā būs iespējams uzņemt jaunos audzēkņus. Līguma summa par Piejūras internātpamatskolas ēkas un piegulošās teritorijas pārbūvi ir 2 494 652,79 eiro bez PVN.

Share on Facebook Tweet