Skolēniem iespēja piedalīties 17 interešu izglītības pulciņu nodarbībās

.

UzdevumsAicinām skolēnus izvēlēties jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu! Interešu izglītības pulciņu pieteikumu konkursā 2019./2020. mācību gadam novada domes sēdē šā gada 20. augustā apstiprināja 17 interešu izglītības pulciņus, kuriem piešķirts pašvaldības finansējums 2019./2020. mācību gada 1. pusgadam – 15 135,21 eiro. 

No tiem 9 982,05 eiro ir Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas finansējums, bet 5 153,16 eiro – pašvaldības finanšu budžeta finansējums.

Kultūrizglītības un dizaina programmas: koris (1.-4. un 5.-9. klase; pedagoģe Līga Priede), tautas deju pulciņš (1.-9. klase; pedagogs Jānis Precinieks), tekstiltehnikas pulciņš (5.-9. klase; pedagoģe Ineta Rītiņa), vizuālā - “Dari pati” (1.-4. klase; pedagoģe Ieva Kudiņa), vokālās mūzikas ansamblis (1.-5. klase; pedagoģe Laura Balabane), jaunais galdnieks (5.- 9. klase; pedagogs Kaspars Rimšs).

Valodu programmas: angļu valodas pulciņš (1.-2. klase; pedagoģe Sintija Babrovska), spāņu valodas pulciņš (1.-6. klase; pedagoģe Agnese Daģe-Groskopa), vācu valodas pulciņš (2.-6. klase; pedagoģe Rita Paeglīte).

Sporta programmas: fizisko aktivitāšu/slēpošanas pulciņš (1.-9. klase; pedagogi Kristaps Odziņš, Biruta Reide), atlētiskās sagatavotība-fitness (4.-9. klase; pedagoģe Judīte Strode), šaha pulciņš (1.-3. klase; pedagogs Atis Bērziņš).

STEM programmas: eko pulciņš (1.-9. klase; pedagoģe Ieva Kudiņa), matemātikas pulciņš “Cietais Rieksts” (1.-9. klase; pedagoģe Kati Smotrova), AWARD pašaudzināšanas programma (7.-9. klase; pedagoģe Alise Timermane-Legzdiņa); lego robotikas pulciņš (1.-9. klase; pedagoģe Ilze Mārdega), Carnikavas Mazpulks (1.-9. klase; pedagoģe Arnita Kampāne), skolēnu mācību uzņēmumi (1.-9. klase; pedagoģe Arnita Kampāne).

Share on Facebook Tweet