Līdz 12. aprīlim jāpiesaka bezmaksas lielgabarīta atkritumu un sadzīves elektrotehnikas izvešana

.

Eko dienaVides pakalpojumu uzņēmums SIA "Clean R" sadarbībā ar Carnikavas Komunālservisu šī gada 17. aprīlī visos Carnikavas novada ciemos organizē "Eko dienas" – lielgabarīta atkritumu un nolietotās elektrotehnikas, t. sk. luminiscento lampu, kā arī bīstamo atkritumu izvešanu.

Klientu ievērībai: bez maksas izvedīs lielgabarīta atkritumus, elektrotehniku un luminiscentās lampas. Par bīstamo atkritumu izvešanu arī akcijas ietvaros būs jāmaksā 4,22 eiro/kg.

Vietas, kurās nepieciešams nodrošināt pakalpojumu, jāpiesaka līdz šī gada 12. aprīlim (ieskaitot):
– elektroniski, rakstot uz ,
– pa tālruni 67111001.

Piesakot izvešanu ir jānosauc adrese un aptuvenais atkritumu apjoms, kā arī atkritumu frakcija – lielgabarīts, elektrotehnika vai luminiscentās lampas.

Daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus līdz 12. aprīlim aicinām vērsties pie sava nama apsaimniekotāja, lai pieteiktu nepieciešamo pakalpojumu, jo tikai līgumslēdzējs var pieteikt izvešanu "Clean R".

17. aprīļa rītā līdz plkst. 8.00 izvedamās lietas jānovieto pie sava sadzīves atkritumu konteinera, un dienas laikā tās tiks aizvestas. Jāņem vērā, ka atkritumi jānovieto tā, lai tiem varētu piekļūt ar speciālo transportu.

Clean R, Carnikavas Komunālserviss
Share on Facebook Tweet