Paziņojums par publisko apspriešanu veikala jaunbūves Kalngalē būvniecības ieceri

.

Buvvaldes plans 102422. decembrī Carnikavas novada pašvaldība uzsāk publisko apspriešanu veikala jaunbūvei Kalngalē. Būvobjekts atrodas Ērgļu ielā 1B, Kalngalē, Carnikavas novadā.

Apspriede norisinās no 2017. gada 22. decembra līdz 2018. gada 19. janvārim. Carnikavas novada būvvaldē Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā vizuālo risinājumu un aprakstu par iecerētās būvniecības iespējamo ietekmi (smaku, troksni, vibrāciju vai cita veida piesārņojumu) uz vidi, infrastruktūru un iedzīvotāju veselību.

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums plānots 2018. gada 11. janvārī plkst. 18.00 brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis”, Cīruļu ielā 10 Kalngalē, Carnikavas novadā.

Atsauksmju iesniegšanas termiņš un laiks: 19.01.2018. līdz plkst. 14.00.

Būvniecības ierosinātājs: SIA “Ķekavas tirdzniecības centrs”, Vidus iela 1, Sigulda, Siguldas novads, Latvija, tālr.: 29487172.

Būvprojekta izstrādātājs: SIA “Studija R11”, Reģ. Nr. 40003524575; Robežu iela 11, Sigulda, Siguldas novads; Arh.Varis Rungēvics; tālr. 29424361.

Aptaujas anketa (WORD, PDF)
Share on Facebook Tweet