Pabeigti lielākie ielu atjaunošanas projekti šogad – Dzirnupes un Pureņu ielas

.

Dzirnupes iela vasaraAugustā pilnībā pabeigti Dzirnupes ielas virsmas rekonstrukcijas darbi posmā no pagrieziena uz Carnikavas kapiem līdz dzelzceļa pārbrauktuvei. 
 
3,9 km garumā nomainīta ceļa seguma virskārta, ieklājot jaunu asfaltu, kas pārklāts ar bitumena un šķembu slāni, izbūvēta jauna apgaismojuma līnija, bīstamākajās vietās – pie caurtekām, ceļa līkumos un pie tilta pār Dzirnupi – uzbūvētas ceļa barjeras.
 
Gaujas ciema galvenā iela ir viens no septiņiem vietējās nozīmes valsts ceļiem, ko pirms septiņiem gadiem pašvaldība bez papildu finansējuma piešķiršanas pārņēma apsaimniekošanā no valsts. Tās asfaltbetona segums uzklāts pirms 40-50 gadiem, un kopš tā laika lāpītas vien bedres, tāpēc pašvaldība šogad ieguldīja līdzekļus ielas seguma atjaunošanā. Tomēr arī pēc dabu pabeigšanas Dzirnupes iela ir kopīga autotransportam, riteņbraucējiem un gājējiem. Lai uzlabotu satiksmes drošību, dažviet, kur to pieļauj pazemes komunikācijas, iela ir paplašināta līdz 5,5 m.
 
Liedz ātrumvaļņu izbūvi
Pēc ielas seguma atjaunošanas atļautais ātrums ir 50 km/h, bet dažos posmos – 30 km/h. Ņemot vērā iedzīvotāju paustās bažas par to, ka atsevišķās vietās, braucot pa gludo segumu, autovadītāji varētu ignorēt noteiktos ātruma ierobežojumus, bija plānots ielas šaurākajās vietās, kur īpašumu žogi atrodas pie pašas ielas, papildus noteiktajai 30 km/h ātruma zonai uzstādīt arī piecus ātrumvaļņus.
Tomēr VAS "Latvijas Valsts ceļi" noraidīja šo Carnikavas Komunālservisa rosināto papildinājumu projektam, paskaidrojot, ka "atbilstoši valsts standartam LVS 99 "Ceļa ātrumvaļņi" ātruma slāpētājus nevar izvietot uz apdzīvoto vietu maģistrālajām un tranzīta ielām", un saskaņā ar novada teritorijas plānojumu Dzirnupes iela ir maģistrālā iela.
 
Dzirnupes ielas uzlabošanu turpinās
Ielas rekonstrukcija tika pilnībā īstenota par pašvaldības līdzekļiem, un projekta izmaksas, kā sākotnēji plānots, ir 800 000 eiro.
Šovasar jau pabeigti projektēšanas darbi 150 m garajā Dzirnupes ielas posmā no autoceļa A1 līdz pagriezienam uz Carnikavas internātpamatskolu rekonstrukcijai. To plānots realizēt 2018. gadā. Šajā posmā izbūvēs gan apgaismojumu, gan ietvi gājējiem.
Jau tuvākajos gados domei būs jālemj arī par tilta pār Dzirnupi rekonstrukciju, kurš ir stipri nolietots. Tilta atjaunošana varētu izmaksāt ap pusmiljonu eiro.
 
Pureņu ielai Garupē jauns segums
Garupē augustā pabeigta Pureņu ielas atjaunošana ar divkāršo virsmas apstrādi, kas no pašvaldības budžeta izmaksāja 96 000 eiro. Vispirms 1,3 km garajā ielas posmā noņēma apaugumu, kas kavē ūdens novadi no ielas, un nolīdzināja iesēdumus, ieklāja dolomīta šķembu virskārtu un beigās ieklāja bitumena emulsijas un granīta sīkšķembu slāni.
Šāda ceļa virsmas apstrādes tehnoloģija novadā tiek lietota pirmo reizi. Tā novērš putekļošanos un pasargā virsmu no bedru veidošanās, kā arī rada asfaltēta ceļa iespaidu Tomēr šāds segums nav paredzēts lielām slodzēm, tāpēc transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 18 tonnu, būs liegts pārvietoties pa šo ielu.
 
Share on Facebook Tweet