„Siroko” diskutēs par veloaktivitāšu ietekmi uz vidi

.

Velosipedi pludmale27.martā Carnikavas novada atpūtas kompleksā „Siroko" norisināsies bezmaksas apmācību seminārs uzņēmējiem un pašvaldību speciālistiem par velotūrisma maršrutu veidošanu Latvijā, kurā tiks akcentēta dažādo veloaktivitāšu ietekme uz vidi. 

Semināra ievaddaļā būs iespēja uzzināt par projekta īstenošanas gaitu un tā aktivitātēm, kā arī velotūrisma infrastruktūras attīstību Carnikavas novadā. Pieredzē dalīsies Vidzemes Augstskolas un „Lauku ceļotājs" eksperti Andris Klepers un Juris Smaļinskis. A.Klepers sniegs padomus par potenciālā piekrastes klastera „Saviļņojošā Vidzeme" velotūrisma piedāvājuma iespējām un priekšrocībām, savukārt J.Smaļinskis iepazīstinās ar dabai un vietējiem iedzīvotājiem draudzīgu velotūrismu un veiksmīgiem vietējo velomaršrutu piemēriem.

Kā jau iepriekš minēts, seminārs galvenokārt tiek veltīts vides jautājumiem, tāpēc interesentiem būs iespēja noklausīties vecākās Valsts vides inspektores Ķemeru nacionālajā parkā Agneses Balandiņas uzstāšanos ar Ķemeru piemēru par velotūrisma attīstību īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, un Pasaules Dabas Fonda Baltijas jūras un saldūdens programmas vadītāja Ingusa Purgaļa viedokli par piekrastes infrastruktūras attīstību vides aspektu kontekstā, kam sekos arī diskusijas.
Semināra noslēgumā - iepazīšanās ar atpūtas kompleksu „Siroko", kā arī Carnikavā plānotā velomaršruta posma Garciems-Mežgarciems apskate un Mežgarciema militārā mantojuma apmeklējums.

Apmācību semināru organizē Vidzemes Tūrisma asociācija projekta „Central Baltic Cycling" ietvaros. Projektā „Central Baltic Cycling" jeb pilnajā nosaukumā „Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā" piedalās septiņi partneri no četrām valstīm – Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas un Somijas. Latviju projektā pārstāv Zemgales Plānošanas reģions, Kurzemes un Vidzemes Tūrisma asociācijas, kā arī Jelgavas Reģionālais Tūrisma informācijas centrs. No Vidzemes projektā iesaistījušas Salacgrīvas, Limbažu, Saulkrastu un Carnikavas novadu pašvaldības.

Semināri tiek organizēti ar mērķi veicināt sekmīgu velotūrisma infrastruktūras attīstību un sadarbības tīklojumu piekrastes teritorijā, tāpēc visi interesenti aicināti apmeklēt www.vidzeme.com, kur var iepazīties ar nozīmīgām projekta aktualitātēm, kā arī semināra darba kartību un reģistrēties apmācībām.

CBC logo   CB Interreg logo    VTA   EU ERDF angliski

 

Informāciju sagatavoja:
Anna Kupče,
projekta „Central Baltic Cycling" sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemē
Vidzemes tūrisma asociācija
Tālr. +371 29756327
E-pasts:

Share on Facebook Tweet