Izsolīs pašvaldības nekustamo īpašumu Valteru ielā 6 Siguļos

.

izsole valteru 6Carnikavas novada domes Izsoles komisija elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod Carnikavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 80520030529 - neapbūvētu zemes vienību, kadastra apzīmējums 80520030714, 1396 m2 platībā, kas atrodas Valteru ielā 6 Siguļos Carnikavas novadā.

Dome lemj par ēdināšanas pabalstu piešķiršanu skolēniem un sejas masku izsniegšanu trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem

.

maska unsplash 1Dome pieņēmusi grozījumus saistošajos noteikumos “Par sociālās palīdzības pabalstiem Carnikavas novadā”, kas paredz bez maksas izsniegt mutes un deguna maskas trūcīgām un maznodrošinātām personām, savukārt Carnikavas pamatskolas skolēniem piešķirt ēdināšanas pabalstu laikā, kad notiek attālinātās mācības.
Share on Facebook Tweet