Speciālisti risina Piejūras dabas parka aizsardzības jautājumus

.

Dabas parks 500Lai rastu kopīgu risinājumu, kā uzlabot dabas parka „Piejūra" aizsardzību, 25. septembrī mūsu novada pašvaldības policijas un aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" pārstāvji tikās ar Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem.
 
Pārvietojoties pa dabas parku, šobrīd īsti nav skaidras dabas parka robežas, arī novada viesi vēlas pēc iespējas tuvāk piebraukt pie pludmales, tādejādi pārkāpjot stāvēšanas noteikumus dabas parkā. Tāpēc kā viens no galvenajiem problēmjautājumiem tika izvirzīts – iedzīvotāju informētība.
 
Tikšanās laikā iesaistītie institūciju pārstāvji nonāca pie secinājuma, ka nepieciešamas 30 ceļa zīmes „iebraukt aizliegts" un aptuveni 100 informatīvās zīmes, kas apzīmē dabas parku.
 
Tāpat arī vietās, kurās visbiežāk ir novērojami dažādi vandālisma gadījumi (tiek norautas zīmes) jāizveido grāvji, kas nepārprotami liecinātu par aizliegumu pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem šajā teritorijā.
 
Carnikavas novada pašvaldības policija
Share on Facebook Tweet